Meer informatie over Gilze Meer informatie over Gilze Meer informatie over Hulten Meer informatie over Molenschot

Welkom op onze website!


Slecht weer, klokkenluiders en RAC

De Mulder 142 is uit

Het kwartaalblad van Heemkring Molenheide ligt weer op de deurmat bij hun leden. Iedereen kan echter het boekje bestellen en in dit nummer lezen wat A.J.M. Hoevenaars over ‘Weerpraatjes’ schreef, hoe J.C. de Vet zijn licht liet schijnen over ‘Het stalleke van Bethlehem’ en over ‘Kerktoren en klokkenluiders’ vertelt. De Oude Schouten Hofstad deel 3, van 1554 tot 1635, wordt verteld door J. Hoevenaars en C. Hoevenaars-Willemse. En tenslotte laat H.M. van Oosterwijk het hoofdstuk ‘Lid van RAC’ uit zijn boek ‘Mijn jeugdherinneringen’ lezen.

lees meer

Van inloopspreekuur naar Stamboomcafé

De werkgroep Genealogie van de heemkring Molenheide gaat haar inloopspreekuren houden onder de naam ‘Stamboomcafé’. Elke tweede maandagavond en tweede dinsdagmiddag van de maand staan de mensen van de werkgroep klaar om leden en niet-leden van de heemkring te ondersteunen bij hun zoektocht naar hun voorvaderen. Dat gebeurt in ’t Oude Raadhuis te Gilze, waar gegevens van bijna 300.000 bewoners uit Gilze en Rijen opgeslagen liggen.

lees meer

Opening kerststal

Traditioneel werd op woensdagavond 14 december de kerststal geopend. Erelid Jan Bruikman sprak de kerstgedachte uit. Jetske en Kiki de Vet verzorgden op dwarsfluit voor sfeervolle muziek.

lees meer


.