Jaarlijkse excursie

Op zaterdag 15 juni gingen we met meer dan zestig leden met de bus naar Bergen op Zoom. Om tien uur werden we hartelijk ontvangen bij restaurant Saus aan de Binnenschelde met koffie en appelgebak. Met een gids aan boord van onze bus zijn we het West-Brabantse landschap gaan verkennen. De verschillen in dit landschap zijn hier zeer duidelijk zichtbaar. Van polder tot de Brabantse Wal. Tijdens deze busreis was het weer niet zo best – het regende. Dit was echter geen probleem!
> lees meer


Jaarlijkse excursie

Op zaterdag 30 juni hebben wij met meer dan 50 leden een excursie gehad naar het boerenbondmuseum in Gemert.  Het boerenbondmuseum is een bijzonder Brabants openluchtmuseum. Het is een weergave van een Brabants dorp aan het begin van de vorige eeuw.
> lees meer


Heemkringlezing over Honderd jaar kiesrecht goed bezocht

Zo’n tachtig belangstellenden maar liefst kwamen woensdagavond 21 februari af op de lezing  ‘Honderd jaar algemeen kiesrecht’ in De Boodschap in Rijen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verzorgde hoogleraar Corien Prins deze interessante lezing op verzoek van de heemkring.
Hoe belangrijk zijn de verkiezingen en het algemeen kiesrecht? Welke rol speelt de technologie bij verkiezingen? Aan de hand van allerlei cijfermateriaal liet Corien Prins onder andere zien hoe het staat met de opkomst in land, provincie en gemeente bij de verschillende verkiezingen. Ze benadrukte in haar verhaal hoe belangrijk het is dat we als lid van die grote familie, de samenleving, onze verantwoordelijkheid (weer) nemen en gaan stemmen.

> lees meer


Traditionele opening kerststal

Op dinsdagavond 19 december werd de kerststal van onze heemkring geopend. Na een woordje van voorzitter Bert Wagemakers werd de kerstgedachte uitgesproken door erelid Hugo Roos. Hij deed dit met een toepasselijk gedicht van Joost van den Vondel.’O Kerstnacht’. Na de opening werden de aanwezige leden verrast op een glas Glühwein. Hierna was er een geweldige presentatie van kunsthistoricus Jan Schippers. Hij nam ons mee naar de bronnen van het kerstverhaal. Een indrukwekkende presentatie met een schat aan informatie.
> lees meer


Alex Emmen ontvangt zilveren draagspeld

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 24 november ontving Alex Emmen de zilveren draagspeld van het Brabants Heem. De overkoepelende organisatie van heemkringen in de provincie Noord-Brabant.

Alex is al sinds begin tachtiger jaren lid van Heemkring Molenheide en actief binnen diverse werkgroepen. Vanaf 1982 is hij lid van de redactie van ons kwartaalblad ‘De Mulder’, en vanaf januari 2007 was Alex voorzitter van de redactieraad. Tevens redigeerde hij teksten en verzorgde hij de vormgeving van het blad.
> lees meer