‘De Middeleeuwen in Brabant vanuit historische bronnen’

Heemkring verzorgt openbare lezing in De Schakel in Gilze

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Brabant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen trekken regelmatig de aandacht met hun vondsten uit de periode 500 -1500 na Christus. Maar wat weten we eigenlijk van Noord-Brabant in die periode? Op verzoek van Heemkring Molenheide geeft Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University, een lezing in De Schakel in Gilze. Hij doet dat op maandag 24 april 2023. Iedereen is welkom; de toegang is gratis.   

Enerzijds lijken die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij (dichterbij in ieder geval dan de prehistorie) en denken we om ons heen middeleeuwse sporen terug te zien in onze dorpen en in het landschap. Anderzijds vormen de Middeleeuwen een vreemde wereld.

Arnoud-Jan Bijsterveld geeft in deze lezing allereerst aan hoe wij tegen die Middeleeuwen aankijken. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om vanuit de materiële resten van het middeleeuwse verleden (archeologie en landschap) een verband te leggen met dat wat in de geschreven bronnen staat opgetekend en omgekeerd. Niets lijkt dan nog zeker te zijn.

Maar vervolgens geeft hij vanuit de nieuwste inzichten toch een visie op de geschiedenis, verteld onder de titel ‘Texandrië tussen Willibrord en hertog: een ‘groot verhaal’ van de geschiedenis van Noord-Brabant tot circa 1200’. Tot slot geeft hij enkele voorbeelden van de manier waarop je historische bronnen en archeologie toch met elkaar in verband kunt brengen.

De gratis bijeenkomst in De Schakel in Gilze begint maandagavond 24 april 2023 om 19.30 uur.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram