Digitale kadasterkaart

Nieuwsgierig naar wat er in 1832 op de plek stond waar je nu woont? In ’t Oude Raadhuis kun je er onderzoek naar doen. Dankzij de werkgroep kadaster en kaarten (hier graag linken naar de werkgroep bert) zijn dit soort gegevens op de digitale kadasterkaart te vinden. Je kunt ook zien waar je voorouders hebben gewoond, waar hun grond lag, hoeveel grond ze hadden en hoeveel belasting ze daarvoor moesten betalen. De digitale kadasterkaart bevat een schat aan gegevens.

7.000 percelen en 2.800 eigenaren
Ruim 7.000 percelen, alle wegen, paden, beekjes, waterlopen, bruggen, duikers, huizen, schuren, boerderijen en andere gebouwen (kerken, molens, looierijen en koepels) uit 1832 zijn digitaal in kaart gebracht. En ook alle gegevens die daarbij horen, zoals 2.800 namen van eigenaren, oppervlakte, soort grondgebruik, toponiemen, belastingopbrengst zijn in een (gekoppelde) database opgenomen. Deze gegevens komen onder andere uit de zogenaamde OAT (lees meer).‘OAT’ .

Kaarten en luchtfoto’s
Daarnaast is een begin gemaakt met het inventariseren en scannen van kaarten en luchtfoto’s. Ook dit werk is bijna afgerond. Er zijn nu vrijwel complete sets minuutplans  te raadplegen van 1832, 1882, 1887, 1923-1941, 1970-1980, 1984, 1990 en 2000. Daarnaast zijn ook series luchtfoto’s te raadplegen uit 1955, 1977, 1979 en in kleur uit 1995. In beperkte mate zijn ook (historische) topografische kaarten aanwezig. En de werkgroep heeft voor de toekomst nog veel meer in petto (lees meer). Kaarten en luchtfoto’s

Projectmatig
De digitalisering van de kadasterkaart 1832 en de OAT was aanvankelijk onderdeel van het project ‘Een Kadastrale onderneming. Op weg naar een digitale atlas van de provincie Noord-Brabant’  van het BHIC (Brabants Historisch Informatiecentrum)

De eerste kadastrale kaart van de gemeente Gilze en Rijen

Onderzoek doen?
Onderzoek doen in de digitale kadasterkaart kan – samen met een werkgroeplid – op afspraak.
Bel naar 0161-451627 of mail naar aemmen@ziggo.nl