Bibliotheek en archief

De heemkring heeft in haar bibliotheek en archief in de loop der jaren een imposante verzameling archiefmateriaal opgebouwd:

  • meer dan 22.000 bidprentjes, 10.000 foto’s en meer dan 1.300 boeken en naslagwerken;
  • een grote knipselverzameling over allerlei onderwerpen die Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot aangaan;
  • een verzameling oude kranten van 1914 tot heden;
  • geluids- en videobanden;
  • archieven van (verdwenen) verenigingen;
  • tijdschriften van omliggende heemkundige verenigingen.

Iedereen is welkom om stukken in te zien en onderzoek te doen.

Op verzoek leent de bibliotheek boeken uit aan heemkringleden.  Kijk eens op onze beeld- en archiefbank. Hier staan meer dan 1.300 boeken. U kunt hierin ook zoeken op onderwerp.
Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen

Openingstijden
De bibliotheek en het archief zijn iedere dinsdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur open voor leden en niet-leden. De aanwezige medewerkers helpen u bij het zoeken naar informatie en het beantwoorden van uw vragen.

 Oproep
De werkgroep bibliotheek werkt er hard aan om alle foto’s uit het eigen archief te indexeren en beschrijven. Dit is een enorme klus. De werkgroep heeft dan ook behoefte aan assistentie van mensen die bekend zijn met en affiniteit hebben met Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot om het fotomateriaal van commentaar (beschrijving) te voorzien.
Heeft u interesse, kom dan op dinsdagochtend eens kijken in ’t Oude Raadhuis of neem contact op met een van de leden van de werkgroep of het secretariaat: info@heemkringmolenheide.nl