Agenda

Vrijwilligersavond

Jaarlijks worden de vrijwilligers van onze verenging voor hun inzet bedankt door het bestuur. Dit jaar wordt deze bijeenkomst gehouden op vrijdagavond 23 november. De vrijwilligers worden persoonlijk uitgenodigd voor deze avond.

Stamboomcafé

Elke tweede maandag van de maand met de daaropvolgende dinsdag is het ‘stamboomcafé’ van Heemkring Molenheide in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze open en wel: ‘s maandags  van 19.00 tot 21.00 uur; dinsdags van 13.30 tot 16.30 uur. U bent welkom op: 10 en 11 december 2018.

(meer…)

Lezing Heemkring Molenheide

Op woensdagavond 19 december wordt een lezing gehouden voor leden van Heemkring Molenheide. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op woensdag 30 januari 2019 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur.

(meer…)