Uitgaven

Het aantal boeken, brochures en tijdschriften dat Heemkring Molenheide sinds de oprichting in 1977 heeft uitgegeven is talrijk. Stuk voor stuk hebben ze betrekking op de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten of Molenschot.

We onderscheiden:

‘Boeken en brochures’ van Heemkring Molenheide

‘Kwartaalblad De Mulder’ van Heemkring Molenheide

We willen hier bovendien niet onvermeld laten:

•     boeken, niet uitgegeven door Heemkring Molenheide, maar wel tot stand gekomen met ondersteuning van heemkringleden. Voor een overzicht hiervan klik hier: ‘met ondersteuning van Heemkring’ 

•     boeken, niet uitgegeven door of met medewerking van Heemkring Molenheide, maar wel van belang voor onderzoek over de gemeente Gilze en Rijen. Voor een overzicht hiervan klik hier: ‘niet met ondersteuning van de Heemkring’

•     boeken, niet uitgegeven door Heemkring Molenheide, maar wel van belang voor genealogisch onderzoek naar voorouders in de gemeente Gilze en Rijen. Voor een overzicht hiervan klik hier ‘Publicaties genealogie’