niet met ondersteuning van de Heemkring

Onderstaande publicaties, zijn niet uitgegeven door of met medewerking van Heemkring Molenheide, maar zijn wel van belang voor onderzoek over de gemeente Gilze en Rijen.
Uitgaven met een ** zijn niet meer verkrijgbaar, wel in te zien in de bibliotheek van de heemkring.

• Maria Magdalenakerk 100 jaar 1906-2006 : 2006, Werkgroep Maria Magdalenakerk
• Zestig Jaar Gilzer Luchtvaartclub Illustrious. Verhalen over zestig jaar zweefvliegen op Gilze en het wel en wee
van de zweefvliegclub Illustrious. **: 2006, Femke Boersen
• Drie dagen wandelen door mijn dorp Gilze 1984. Een fotoboek van panden uit Gilze rond 1984 **:
2006, Wim de Vet
• 75 jaar voetbalgeschiedenis van RAC de Rijense Amateur Club 1928-2003 **: 2003, Hans Avontuur
• Gymnastiekvereniging F.L.O.S. Rijen …. meer dan 50 jaar fier leven **: 2003, Wilhelmien van der Heijden
• Een mens en zijn verhaal – ’n bundeling van interviews met een oud-inwoner van de gemeente Gilze en
Rijen **: 2002, Nico van Esdonk
• Familieboek Theeuwes** : 2000, H.A.J. Theeuwes
• Theeuwes Groep Jubileumboek 1900-2000. Honderdjarig bestaan van het molenaarsbedrijf Theeuwes uit
Rijen **: 2000, Ton Adang
• Molenschot en zijn bewoners in 2000 **: 2000, Vereniging Ontspanning Molenschot, Piet van Dongen
• Uit de brand, 200 jaar brandweerzorg Gilze en Rijen (1798-1998)** : 1998, Piet Kaashoek
• Jubileumboek 75-jarig bestaan V.V. Gilze 1921-1996 **: 1996, William Akkermans
• Driekwart eeuw Sint-Jozefschool 1920-1995 : 1995, Jeanne de Hoon
• Archeologisch verslag van de opgraving van de waterput in Gilze **: 1994, A.M. Vermeulen
• Geroepen in Gilze **: 1994, A. Corstens en J. de Vet
• Parochie in beweging, impressies van veertien jaar markant pastoraat in Rijen** : 1994, Peter A.J. Nissen
• Eeuwfeest Harmonie Sint Cecilia.**
• De geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant **: 1986, Joost Seelen en Arnold Vogel
• Bevolking en bestaan in Gilze – Rijen 1850-1914 **: 1984, C.J.M. van der Heijden, Brabantse Historische Cahiers
Tilburg
• Oud-Rijen in woord en beeld** : 1983, Zang en Vriendschap in Rijen
• 75-jarig bestaan van de H. Maria Magdalenakerk in Rijen** : 1981, H.P. Adriaansen, pastoor
• Gilze en Rijen in oude ansichten** : 1976, G.J. Rehm
• Een eeuw spoorwegverbinding Breda – Tilburg en de economische ontwikkeling van Rijen **: 1963, G.J. Rehm