Disclaimer

Hoewel Heemkring Molenheide ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen we niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop je die ontvangt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heemkring Molenheide heeft zijn best gedaan om eventuele rechthebbenden van getoond materiaal (foto’s of films) op te sporen en toestemming te vragen voor publicatie via internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Ben je van mening dat het tonen van bepaalde foto’s via deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt, dan vragen we je dit onderbouwd aan ons te laten weten. Bij een gegronde klacht zullen we samen met je bekijken hoe we aan je klacht tegemoet kunnen komen. Mochten we er niet uitkomen, dan zullen we het materiaal natuurlijk van de website verwijderen.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Heemkring Molenheide nodig voor het verveelvoudigen, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal. Heemkring Molenheide behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Auteursrecht

Voor het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van reproducties van foto’s waarvan het auteursrecht bij Heemkring Molenheide berust, wordt de toestemming hierbij verleend. Het auteursrecht van een aantal foto’s berust niet bij Heemkring Molenheide. Als de houder van het auteursrecht bekend is, staat dat bij de betreffende foto vermeld. In zulke gevallen moet je bij die genoemde persoon of instelling toestemming vragen als je de foto op een of andere manier wilt publiceren.