Bestuur

Het bestuur (2020) van Heemkring Molenheide in Gilze en Rijen bestaat uit:

voorzitter:             Bert Wagemakers
secretaris:             Floor Hartog
penningmeester:  Jeanne van der Heijden
leden:                   Mariëlle van Hezewijk, Ad Jonkers, Kees Tijs, Piet Weterings

Postadres van het secretariaat:
Secretaris Heemkring Molenheide tel. 0161-223 939 of 06-463 28124
Nieuwstraat 22, 5126 CE Gilze
e-mailadres: info@heemkringmolenheide.nl

Voor de routebeschrijving naar ons heemgebouw: klik hier


Werkgroepen
In het bestuur zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen. Op deze manier proberen we de onderlinge communicatie zo goed mogelijk te waarborgen.

De verdeling is als volgt:
Ad Jonkers werkgroep Tuin en Gebouw, Tentoonstellingscommissie
Kees Tijs: organisatie ledenbijeenkomsten, werkgroepen Dialecten en Stamboomonderzoek
Mariëlle van Hezewijk Communicatie en projecten
Piet Weterings Bibliotheek, Archief en project Digitalisering
Bert Wagemakers algemene coördinatie