Bestuur

Het bestuur van Heemkring Molenheide in Gilze en Rijen bestaat uit:

voorzitter:             Bert Wagemakers
secretaris:             Jannie Faes/Marianne van Kessel
penningmeester:  Jeanne van der Heijden
leden:                   Mariëlle van Hezewijk, Ad Jonkers, Gonnie Cornelissen, Bert Huisman

Postadres van het secretariaat:
Secretaris Heemkring Molenheide tel. 0161-453803
Nieuwstraat 22, 5126 CE Gilze
e-mailadres: info@heemkringmolenheide.nl

Voor de routebeschrijving naar ons heemgebouw: klik hier


Werkgroepen
In het bestuur zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen. Op deze manier proberen we de onderlinge communicatie zo goed mogelijk te waarborgen.

De verdeling is als volgt:
Ad Jonkers Werkgroep Tuin en Gebouw, Tentoonstellingscommissie
Bert Huisman: Organisatie ledenbijeenkomsten
Gonnie Cornelissen Facilitaire dienst
Mariëlle van Hezewijk Communicatie en projecten
Bert Wagemakers Bibliotheek, Archief en project Digitalisering
Bert Wagemakers Algemene coördinatie