Voorwerpen

 

De deur van het cachot

Het heemgebouw was vroeger een raadhuis. De politie (veldwachters) van onze gemeente zat ook in dit raadhuis. In het gebouw ernaast was de brandweer gevestigd. Hier was ook een ruimte voor een echte politiecel (cachot) waar vroeger arrestanten in opgesloten werden.

 

 

De Heemkring heeft de oude brandweergarage ingericht met allerlei voorwerpen die vroeger werden gebruikt bij de uitoefening van diverse beroepen. Ook zijn er voorwerpen aanwezig die in vroeger tijden werden gebruikt thuis in het huishouden. Wij denken dat het voor de leerlingen van de basisscholen een bijzonder interessante tentoonstelling is. Ook voor de opa’s en oma’s die vaak meekomen zijn er zeker herkenbare gebruiksvoorwerpen te ontdekken.

Allerlei gereedschappen

Oude apparatuur