Lespakketten

Uitgangspunten van het project:
Uitgangspunt van het project is dat leerlingen zelf op onderzoek gaan. Dat doen ze o.a. aan de hand van aangereikte bronnen. Voordat ze op onderzoek gaan hebben ze zich verdiept in een thema op de tijdlijn in de Tijdmachine van hun dorp en hebben ze een excursie gehad langs het zichtbare erfgoed in hun dorp.

De opbouw van het project:
1. inleidende les
2. excursie door het dorp (eventueel met iemand van de heemkring)
3. op onderzoek
4. presentatie van de onderzoeken

Voor de basisscholen in onze gemeente zijn lespakketten ontwikkeld. Deze lespakketten bestaan telkens uit twee delen (docentenhandleiding en leerlingenlesprogramma)

Lespakketten zijn er voor:

  • de basisscholen in Gilze
  • de basisscholen in Rijen
  • de basisschool in Molenschot

Voor de docenten zijn docentenhandleidingen gemaakt. In deze handleidingen staan ook de oplossingen van de onderzoeksvragen. Zowel het leerlingenlesprogramma als de docentenhandleiding wordt tijdens het overleg met de scholen persoonlijk overhandigd.

Voor de inhoud van de verschillende lespakketten:

– klik hier voor Gilze


– klik hier voor Rijen


– klik hier voor Molenschot

Wilt u meer weten over de pakketten neem dan contact op met Adriënne Smits coördinator Educatie via educatie@heemkringmolenheide.nl