Dialect uit Gilze en Rijen

Indeling dialecten in Brabant
Laten we eerst beginnen met een overzicht te geven van de dialecten in Brabant. Hiervoor kun je op deze link klikken.
Ook kunnen wij je woordenlijsten laten zien van onze dorpen:

woordenlijst Gilze
woordenlijst Rijen
Woordenlijst Hulten
Woordenlijst Molenschot

Bron: Electronisch Woordenboek van de Brabantse Dialecten (e-WBD)

Ut vurhaol van………

Ut taolgenootschap van d’n Heemkring wil dees jaor verschillende activiteite onderneme om ut dialect van onze geminte onder jullie aondacht te brenge. Dees jaor verschèène dur in ut blad van d’n Heemkring verhaole over zaoke uit ut verleeje in dialect.

Ok maoke we klèène filmkes vur de website. Onder d’n titel “Verhaole van vruuger….” kome meesse aon ut woord die iets te vertelle hebbe over un hobby of hullie wèrk of iets aanders. En dees gaoj allemaol in het dialect van onze durpen. Bij die filmkes hoort ok un klèèn prijsvraogske. Via de website kunde reageren en naor verloop van tèèd wordt dur de jury unne winnaor gekozen.

’t twidde filmke
gaot over: De oude Schouten Hofstad       Klik hier voor de film 

Deze keer heeft de werkgroep “Ut Taolgenootschap” een filmpje gemaakt waarin Jan en Conny Hoevenaars vertellen over de geschiedenis van hun boerderij, “De Schouten Hofstad”. Net als de vorige keer is er weer een klein prijsvraagje verbonden aan deze film. Jan stelt aan het eind een vraag. U kunt het antwoord daarop mailen naar fam.van.engelen@home.nl en misschien maakt u wel kans op de prijs die geschonken wordt door de Heemkring. We bedanken hierbij Bert Huisman die voor ons de film heeft gemaakt.

’t irste filmpke
D’n irste die gefilmd is, is Huub Weterings. Hij vertelt zèn belèvenisse van vruuger in de bieenwereld. Hedde zelluf ok un interessaant verhaol laot het dan efkes wete bij ut bestuur en dan neme we contact op.

Klik hier veur de film

Renovatie Rijen-zuid
De ‘militaire wijk’ in Rijen-zuid – gebouwd begin jaren vijftig van de vorige eeuw voor de beroepsmilitairen van de vliegbasis Gilze-Rijen – wordt fors gerenoveerd. Ter gelegenheid hiervan werd een interessante film gemaakt. Klik hier voor de film.

 

De vraag bij de film van Huub Weterings:

Wie weet wat het volgende gezegde betekent:
“De haai gift alleen mar hooning van Maria hoog tot Maria lèèg.”

Jullie reacties aan: fam.van.engelen@home.nl