Doelstelling van de vereniging

 

Wat stellen wij ons als Heemkring Molenheide ten doel?  

  • Onderzoeken en bestuderen van de plaatselijke geschiedenis, het volksleven en het landschap;
  • meewerken aan het veiligstellen van ons historisch erfgoed;  onroerende en roerende  goederen, zaken, voorwerpen en geschriften die heemkundig gezien van belang zijn;
  • heemkunde toegankelijk maken voor iedereen.
Willen wij als vereniging onze doelstellingen bereiken, dan moeten wij midden in de gemeenschap staan.

Daarom willen we als vereniging:

  • openheid uitstralen, zowel naar binnen als naar buiten;
  • vertrouwenwekkend zijn;
  • ruimte geven aan nieuwe initiatieven;
  • laagdrempelig zijn;
  • educatieve activiteiten ontplooien;
  • aantrekkelijke activiteiten aanbieden;
  • een vraagbaak zijn voor gemeente en inwoners.

Voor de statuten van onze vereniging, klik hier
Voor het huishoudelijk reglement, klik hier