Over de kiesdrempel – Politieke pagina

Honderd jaar algemeen kiesrecht. In 1917 kregen we in Nederland mannenkiesrecht, in 1919 vrouwenkiesrecht. Ook wij als heemkring vieren dat. Met een nieuw boekje, een tentoonstelling, een lezing én met deze digitale politieke pagina’s.

Wat oorspronkelijk bedoeld was als ‘wat aanvullende achtergrondinformatie’ die we in het boekje niet kwijt konden, is intussen uitgegroeid tot deze pagina ‘Over de kiesdrempel’, met heel veel informatie over de Gilze en Rijense politiek. De lange reeks van links hieronder spreekt voor zich.
Speciale aandacht vragen we voor de rubriek ‘Geschiedenis van de Gilze en Rijense politieke partijen’. We hebben hierin het politieke verleden van al die afzonderlijke partijen en lijsten in onze gemeente digitaal kunnen bundelen. Met dank aan de huidige partijen, die zo bereidwillig waren om onze vragen te beantwoorden en materiaal aan te leveren.

We hebben al veel informatie weten te verzamelen. Gilze en Rijen heeft een rijk politiek verleden. En de geschiedenis staat nooit stil. We werken dan ook nog voortdurend aan deze pagina. Hebt u misschien interessante aanvullingen? Stuur een e-mail naar overdekiesdrempl@heemkringmolenheide.nl . Wij zijn er blij mee!

Terug naar: Verhalen van vroeger