Geschiedenis van de Gilze en Rijense politieke partijen

De afzonderlijke politieke partijen in onze gemeente hebben allemaal hun eigen geschiedenis. Om deze digitaal te kunnen bundelen, vroegen we de gemeenteraadsfracties om hun politiek verleden in te duiken en daar, aan de hand van vragen, in het kort verslag van te doen.

Met dank aan die politieke partijen: klik op de naam van de partij en bekijk hun geschiedenis in woord en beeld.

Maar onze vier dorpen hebben een nog rijker politiek verleden. We kwamen ook over voormalige partijen allerlei informatie en beeldmateriaal tegen. In nogal wat gevallen gaat het om ‘voorgangers’ van de huidige partijen. Klik hieronder op een partijnaam en lees hoe dat in elkaar steekt. We hebben de namen ook hier alfabetisch opgenomen.

Let wel: dit laatste onderdeel is nog in bewerking. Is de partij van uw keuze nog niet uitgewerkt? Kom dan over even nog eens terug.

D’66
Liberalen ‘90
Lijst Aarts
Lijst Van Alphen-van den Wildenberg
Lijst van Arendonk
Lijst Van Baalen (werknemerslijst)
Lijst Van Beek
Lijst Van Bezouw
Lijst Bink
Lijst Boemaars
Lijst Diepstraten
Lijst Dikker
Lijst Van Dongen
Lijst van Gool
Lijst Hennekam
Lijst Van Hoof
Lijst Jacobs
Lijst Noij
Lijst Van Poppel
Lijst Theeuwes
Lijst De Theije
Lijst Uijtendaal
Lijst Van der Veen
Lijst Wouters
Locaal Belang
PAK (PvdA en PPR)
P’70
Plaatselijke groepering Gilze en Rijen
Sociaal Appèl

Terug naar: Over de kiesdrempel