Vertrouwenspersoon Heemkring Molenheide

Een tip in De Koerier van Brabants Heem en de vele berichten over grensoverschrijdend gedrag in de media, waren aanleiding om ook voor onze heemkring een externe vertrouwenspersoon te zoeken. Irma van Hezewijk uit Gilze heeft ruime ervaring in dit werk en we hebben haar bereid gevonden om deze taak voor ons in te vullen. Waarvoor kun je precies bij haar terecht? En hoe werkt zij?

Overal kan wel eens iets misgaan in de communicatie en de samenwerking. Een misverstand is snel geboren, karakters botsen soms, verwachtingen blijken niet te worden waargemaakt, afspraken worden niet nagekomen. In het omgaan met elkaar gaat dan iets mis. Bij voorkeur los je dat op met degene(n) die erbij betrokken is(zijn), eventueel met hulp van een andere vrijwilliger of het bestuur. Er kunnen ook ernstigere zaken aan de orde komen, zoals pesten, roddelen, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, corruptie, fraude. Kwesties kunnen zo hoog oplopen of zo ingrijpend zijn dat de persoon die het overkomt overleg met of een melding bij de vertrouwenspersoon overweegt.

Werkwijze
Allereerst kun je bij mij je verhaal kwijt. Vervolgens kijken we samen wat er mogelijk is om de situatie te veranderen. Voorop staat dat jij bepaalt wat er gaat gebeuren en dat ik jouw wensen respecteer. Er is één uitzondering: als mij iets ter ore komt wat juridische consequenties zou kunnen hebben, dan zal ik dat melden bij het bestuur, uiteraard met medeweten van degene die bij mij kwam. Afgezien daarvan is alles wat je met mij bespreekt vertrouwelijk, tenzij we samen afspreken om er andere(n) bij te betrekken.

Ik ben er niet voor waarheidsvinding, ik ga niet uitzoeken of een verhaal klopt of niet. Ik ga samen met jou kijken hoe iets opgelost kan worden, wie we daarvoor nodig hebben (bijvoorbeeld het bestuur) en hoe jij en de ander(en) weer met elkaar in gesprek kunnen komen. Vaak leidt dit tot verhelderen van misverstanden en het maken van duidelijke afspraken om herhaling te voorkomen. Soms is de uitkomst van zo’n traject dat de betrokkenen het erover eens zijn dat ze het niet eens zullen worden.

Ik hoop natuurlijk dat ik het niet druk krijg, want als ik erbij word gehaald is er vaak iets aan de hand. En dat wil niemand… Maar weet dat je bij mij terecht kunt en dat ik graag met je meedenk als je ergens last van hebt. Dat geldt voor alle vrijwilligers, variërend van af en toe actief tot zéér actief, dus iedereen die zich verbonden voelt met Heemkring Molenheide in Gilze. Je kunt per telefoon of per mail bij mij terecht  06 54647212  of vertrouwenspersoon@irmavanhezewijk.nl   Een persoonlijk gesprek is uiteraard ook mogelijk.

Achtergronden
Irma van Hezewijk heeft in het verleden bij meerdere Onderwijsbegeleidingsdiensten gewerkt en heeft daarna als zzp-er haar eigen bedrijf gehad, uitsluitend met vertrouwenswerkzaamheden. In september 2023 is ze met pensioen gegaan.

Vanuit haar bedrijf was ze externe vertrouwenspersoon bij ruim dertig besturen met ruim driehonderd scholen in Brabant. Vanaf 2015 werd ze als externe vertrouwenspersoon ook benaderd voor vrijwilligersorganisaties als VV Gilze, Golfclub Midden-Brabant in Esbeek, Villa Pardoes in Kaatsheuvel, Museum het Schoenenkwartier in Waalwijk en nu dus ook voor Heemkring Molenheide.

Inhoudelijk heeft ze zich in de loop der jaren gespecialiseerd in kindermishandeling, pesten, vechtscheidingen, enzovoorts; alle ellende die een kind kan overkomen, zowel in de thuissituatie als op school en in de vrije tijd. Ook de communicatie tussen volwassenen, hoe dat mis kan lopen en hoe dat weer goed kan komen heeft haar speciale aandacht. Vanaf eind jaren negentig deed ze dat steeds meer in de rol van externe vertrouwenspersoon voor ouders, personeelsleden, directies en besturen in Brabant. De opleidingen die ze volgde gingen vooral ook in die richting.