We vieren honderd jaar algemeen kiesrecht uitbundig!

Een nieuw boekje, een tentoonstelling, speciale pagina’s op deze website en een lezing. Als heemkring vieren we honderd jaar algemeen kiesrecht uitbundig. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Rijen op 8 januari 2018 waren deze heemkringactiviteiten onderdeel van de traditionele aftrap van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is ‘Over de kiesdrempel’ in webshop en winkels verkrijgbaar, is de tentoonstelling in het gemeentehuis te bezichtigen en staan de politieke pagina’s online op deze website. En bij de lezing op 21 februari in De Boodschap is iedereen van harte welkom. Met een historische insteek leveren we zo een bijdrage aan de opkomstbevordering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Meer weten over de vier afzonderlijke activiteiten?

> lees meer


Vernieuwde ambtsketen symboliseert de gemeente Gilze en Rijen


Waarom aanpassing?

De ambtsketen is een belangrijk teken voor de burgemeester. Dit is bij Koninklijk Besluit (1851) zo benoemd. Gilze en Rijen heeft gekozen voor een opknapbeurt van de ambtsketen en heeft deze gelegenheid aangegrepen om de keten een betere uitstraling te geven. Het presidium had eerder deze wens geuit. De ketting dateert uit 1853. Toen besloot de toenmalige gemeenteraad een zilveren ketting met ereteken aan te schaffen.
Om deze historische ketting te kunnen blijven gebruiken, was de opknapbeurt nodig. De nieuwe schakels zijn ingepast in de huidige keten. Zo blijft de historie van de ketting behouden.

Symboliek schakels
Op advies van Heemkring Molenheide is gekozen voor de volgende afbeeldingen:

Annakapel: De Annakapel is één van de oudste en bekendste gebouwen van Molenschot. Hoewel wij een scheiding van kerk en staat kennen, motiveert de Heemkring dit door de naam ‘Sint’ weg te laten. Tevens vanwege het feit dat de gemeentelijke overheid dit gebouw gebruikt als trouwlocatie.

Lokaal bestuur: ’t oude raadhuis in Gilze symboliseert het lokale bestuur. Dit gebouw deed tot 1939 dienst als raadhuis. Tot 1961 hebben de raadhuizen steeds in Gilze gestaan. Dit gebouw staat voor bestuurlijke historie.

Industriële ontwikkeling: De industriële ontwikkeling van de kernen, met name in Gilze en Rijen is in feite iets van de laatste 150 jaar, vooral door de komst van de spoorlijn tussen Breda en Tilburg. Was de economie in eerste instantie gericht op de leerindustrie en baksteenindustrie, in latere jaren is de diversiteit aan bedrijven sterk toegenomen. Een fabriek met schoorsteen symboliseert deze ontwikkeling.

Molenheide: Honderden jaren hebben wij in onze gemeente en specifiek op de Molenheide de aanwezigheid gekend van militairen. De impact hiervan voor de bevolking en haar bestuur is heel groot geweest. Sinds het een actief vliegbedrijf kent, is de betekenis hiervan enorm. Zo ook de gevolgen. Met name de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog hebben diepe sporen nagelaten. Na de Tweede Wereldoorlog is ook de betekenis als grote werkgever belangrijk. Het profiel van het eerste vliegtuig dat op de vliegbasis landde, symboliseert de impact van de militaire aanwezigheid.

Vier kernen: Het kunstwerk de vier margrieten symboliseert als geen ander de  kernen. De Margrieten symboliseren de verbondenheid van de vier kernen van de gemeente en staat aan de rand van de kern Rijen bij de Generaal Maczektunnel. Daarom is deze afbeelding gekozen als verbindingsschakel.

Burgemeester Jan Boelhouwer opent de eerste raadsvergadering na de vakantie met de vernieuwde ambtsketen