Vrije tijd en verenigingen nu ook op tijdmachine

Weet u eigenlijk wanneer Gilze een ‘echte’ voetbalclub kreeg? Of krijgt u nostalgische gevoelens bij het horen van ‘natuurbad Surae’? En wat was trouwens de herkomst van die naam Surae?
U vindt het vanaf nu terug op www.tijdmachinegilzerijen.nl. Want Heemkring Molenheide heeft haar tijdmachine aangevuld met maar liefst honderdvijftig lemma’s over het thema ‘Vrije tijd en verenigingen’. En zo weer een mooi aspect aan het totaalbeeld van de vier dorpen toegevoegd.

> lees meer


Tijdmachine nu aangevuld met thema leer- en schoenindustrie

De leer- en schoenindustrie is heel belangrijk geweest voor onze gemeente en veel van haar gezinnen. Gilze en Rijen heeft vele tientallen leerlooierijen en schoenfabrieken gekend. Voor Heemkring Molenheide genoeg reden om hierover in haar tijdmachine een speciaal thema aan te maken. In zo’n tachtig lemma’s vertellen we alles wat we weten over al die grote en kleine bedrijven. De hele geschiedenis van de bedrijfstak komt zo’n beetje langs. Zo’n beetje, want tegelijkertijd weten we dat we niet compleet zijn. Daar vragen we úw medewerking voor.
> lees meer


Tijdmachine aangevuld met thema Monumenten

Onder het thema ‘Monumenten’ hebben we als Heemkring Molenheide zo’n negentig nieuwe lemma’s aan de tijdlijn toegevoegd. Met achtergrondverhaaltjes over de 26 rijksmonumenten, de ruim veertig monumentale bomen en de 41 gemeentelijke monumenten die Gilze en Rijen kent. Waaronder de drie genoemde. De kompas-compenseerschijf is een rijksmonument, de Hollandse linde (geplant in 1800) is een monumentale boom en het Stationskoffiehuis in Rijen valt onder de categorie gemeentelijke monumenten.

Begin 2015 presenteerden we als heemkring de eerste vijf thema’s op de digitale tijdlijn.  Intussen staan er al veertien in de tijdmachine met in totaal zo’n 750 uitgewerkte lemma’s over de Gilze en Rijense geschiedenis. En dat is nog steeds een voorlopig aantal, want de komende jaren voegen we nog verschillende thema’s digitaal aan de tijdlijn toe.

Met al die compacte verhalen en zoveel mogelijk foto’s, bevat de tijdmachine een schat aan informatie over de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Ga eens kijken en ontdek hoe interessant de geschiedenis van onze gemeente is. Iets vinden op de tijdlijn is heel gemakkelijk. Je kunt zoeken op tijdvak, thema, jaartal of trefwoord. Je komt er via www.tijdmachinegilzerijen.nl of via de website van de heemkring www.heemkringmolenheide.nl (zie de grijze balk links boven)

De Duitse bezetter bouwde in 1940
de 
compascompenseerschijf  op de vliegbasis  
Het stationskoffiehuis werd gebouwd na de aanleg
van de spoorlijn Breda – ’s-Hertogenbosch in 1863

 


Tijdmachine aangevuld met vijf ‘nieuwe’ thema’s


Een klein jaar geleden presenteerden we als heemkring de eerste vijf thema’s. Behalve Archeologie zijn sindsdien ook de thema’s Eerste Wereldoorlog, Kamp Prinsenbosch, Koninklijke Marechaussee en Tachtigjarige Oorlog toegevoegd.  De tijdmachine heeft inmiddels zo’n 620 uitgewerkte lemma’s in totaal op de tijdlijn staan. En dat is nog steeds een voorlopig aantal, want de komende jaren voegt de heemkring nog allerlei thema’s aan deze digitale geschiedschrijving toe.

Vuurstenen vuistbijl die in 1994 in het Rijens Broek gevonden werd

Met al die compacte verhalen en zoveel mogelijk foto’s op de tijdlijn, bevat de tijdmachine een schat aan informatie over de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Iets vinden op de tijdlijn is heel gemakkelijk. Je kunt zoeken op tijdvak, thema, jaartal of trefwoord. Ga eens kijken en ontdek hoe interessant de geschiedenis van onze gemeente is. Je komt er via de Tijdmachine links op de homepage van deze website.

Bij opgravingen vóór de kerk in Gilze werden in 2009 vijftien skeletten gevonden.

In 1921 werd aan de Rijksweg in Rijen
een nieuwe marechausseekazerne ingericht

Tijdmachine Gilze en Rijen gelanceerd

De Tijdmachine is een initiatief van Regionaal Archief Tilburg in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen en Heemkring Molenheide. De eerste vijf thema’s Bestuur, Religie, Onderwijs, Tweede Wereldoorlog en Militaire aanwezigheid zijn nu in bijna zeshonderd compacte verhalen en met zoveel mogelijk foto’s uitgewerkt.De volgende thema’s zijn al in voorbereiding. Die voegen de vrijwilligers de komende jaren gaandeweg aan de digitale tijdlijn toe.

 

(Foto’s Maria Beesems)

 

Klik hier om naar de tijdmachine te gaan.