Vrije tijd en verenigingen nu ook op tijdmachine

Weet u eigenlijk wanneer Gilze een ‘echte’ voetbalclub kreeg? Of krijgt u nostalgische gevoelens bij het horen van ‘natuurbad Surae’? En wat was trouwens de herkomst van die naam Surae?
U vindt het vanaf nu terug op www.tijdmachinegilzerijen.nl. Want Heemkring Molenheide heeft haar tijdmachine aangevuld met maar liefst honderdvijftig lemma’s over het thema ‘Vrije tijd en verenigingen’. En zo weer een mooi aspect aan het totaalbeeld van de vier dorpen toegevoegd.

Zwembad de Visvijver in Molenschot, in 1934 geopend (Foto Archief Heemkring Molenheide)

Wie is er niet ooit lid geweest van een vereniging in Gilze, Rijen, Hulten of Molenschot? Onze gemeente heeft en had ze in soorten en maten. Een uitgelezen onderwerp dus voor de heemkring om eens goed uit te spitten en de geschiedenis ervan op de tijdlijn te zetten. In zo’n honderdvijftig aparte verhaaltjes vertellen we alles wat we weten over al die grote en kleine verenigingen en de manier waarop we nu en in het verleden onze vrije tijd weten en wisten te besteden. Van Banjovereniging Avanti in Hulten tot Schaakvereniging Caïssa in Rijen en van zwembad de Visvijver in Molenschot tot het Speelbos in Gilze. En alles wat je maar bedenken kunt, daar tussenin. Op die manier brengen we ruim tweehonderd jaar verenigingsleven in kaart. Harmonie St Cecilia, opgericht in 1807, bijt de spits af, terwijl Sportcomplex Den Butter met de opening in 2018 de rij sluit.

KUNT U DE TIJDMACHINE AANVULLEN?
Hoewel we al heel veel informatie over dit onderwerp hebben kunnen vinden, beseffen we tegelijkertijd, dat we niet compleet zijn. Maar daar kunt u ons bij helpen. Mist u een vereniging waarvan u vindt dat die zeker in de tijdmachine thuishoort? Of heeft u nog essentiële informatie over de vereniging waar u lid van bent? Stuur ons dan een bericht via info@heemkringmolenheide.nl. Ook een toepasselijke foto is welkom.

 TIJDMACHINE TOTAAL
En datzelfde geldt voor die zestien andere thema’s die op www.tijdmachinegilzerijen.nl de verenigingen voorgingen. Over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, de Leer- en schoenindustrie, Archeologie, Onderwijs, Vliegveld, Kunst, Straatnamen enzovoorts. Met bijna 1400 lemma’s en zoveel mogelijk foto’s heeft de tijdmachine een schat aan informatie over de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot digitaal beschikbaar. En er komt nog veel meer. Zeker de moeite waard om van tijd tot tijd eens naar toe te gaan en te ontdekken hoe interessant de geschiedenis van onze gemeente is.

Banjovereniging Avanti in 1955 in Hulten opgericht (Foto Archief Heemkring Molenheide)