De Mulder 169 is uit

Een grote veesmokkel met veel arrestaties
Begin 1947 kwam een grote smokkelaffaire aan het licht in Hilvarenbeek. Het gevolg was de ontdekking van een enorme smokkelbende waarbij talrijke arrestaties werden verricht in de omgeving. Ook de opa van Alex van Dongen was erbij betrokken. Hij schreef er een artikel over met daarin opgenomen een interview met Cor Andeweg uit Rijen die in zijn werkzame leven actief was bij de marechaussee.

> lees meer


Vliegbasis Gilze-Rijen na de Tweede Wereldoorlog

Kwartaalblad de Mulder 168
Het oudste Nederlandse vliegveld, de Molenheide, was in eerste instantie geen officieel militair vliegveld. Pas in 1939 werd het als mobilisatievliegveld gevorderd, terwijl aan de andere kant van de weg vliegveld Nerhoven in aanleg was. De velden samen zouden worden uitgebouwd tot een grote permanente basis voor een deel van de Militaire Luchtvaart. Tenminste dat was de bedoeling. Maar na de Duitse inval in 1940 bouwde de Luftwaffe de vliegvelden uit tot een grote bommenwerpbasis voor het luchtoffensief tegen Engeland. Wat er in de oorlogsjaren op en rond het vliegveld gebeurde is uitvoerig beschreven. Daarom richt Dirk Starink zich in een uitgebreid artikel op de activiteiten na de oorlog.
> lees meer


De kerk, de meisjesschool en een oude welput

Kwartaalblad de Mulder 167 is uit

In 2009 werd bij de Sint Petrus’ Bandenkerk in Gilze beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten mochten er zijn: er is een oude begraafplaats aangesneden, er zijn sporen van middeleeuwse palen aangetroffen en er is muurwerk gevonden uit de vijftiende eeuw. Archeologen Annemarie Kooi en Stijn van As schreven op basis van de rapportage die destijds is gemaakt een artikel met veel informatie over deze plek die zo waardevol is voor de geschiedenis van Gilze.
> lees meer


Straffen voor een moord, ambachtslieden en de jeugddrumband

De Mulder 166 is uit
In 1594 werd in Molenschot Claes Cornelissen doodgeslagen door Roelof Rubbens. Wat dat voor gevolgen had voor dader en familie zocht Connie Hoevenaars uit. Verder lezen we in deze uitgave over de ambachtslieden in de gemeente in de 17e en 18e eeuw, jeugddrumband Juliana uit Rijen, de banner van Estrellita en hoe en waar er na 1811 aangifte kon worden gedaan van geboorte en overlijden. Natuurlijk ontbreekt ook de bijdrage van Ut Taolgenootschap niet.
> lees meer


De Mulder 163

Kadastrale speurtocht in Gilze.

Fiona Conrads schrijft het laatste (13e) deel over Kaasmakerij Bastiaansen; Walter de Vet vertelt over De Kuiper, een vergeten beroep; Ut Taolgenootschap heeft het over het Brabantse weer, en Alex Emmen doet samen met Anton van Hoek een kadastrale speurtocht in Gilze. De Mulder 163 is het echt waard om te lezen.
> lees meer