Brand in Villa Golfhaus

De Mulder nummer 160 is uit

Berry Bots schrijft in De Mulder nummer 160 over de ‘groote brand in Molenschot’ in 1939. Jan de Vet † vertelt over de eerste gymnastiekvereniging in Gilze, Bert Willemen laat de oude vaandels van Jachthoorn en Trompetterkorps EMM zien, Alex Emmen en Anton van Hoek doen een kadastrale speurtocht in Gilze. Tenslotte vervolgt Fiona Conrads haar feuilleton over Kaasmakerij Bastiaansen in Molenschot.

> lees meer


Kwartaalblad De Mulder is uit!

Geheel gewijd aan de dorpssmid.
Kwartaalblad De Mulder nummer 159 van Heemkring Molenheide is weer uitgekomen. Dit nummer 159 is geheel gewijd aan de dorpssmid; koperslagers en smederijen in Gilze-Rijen. De opening van De Oude Smidse achter ’t Oude Raadhuis te Gilze was voor Walter de Vet de aanleiding om eens in de geschiedenis van de smederijen in de gemeente te duiken.
> lees meer


De Mulder nummer 158

Over E.M.M. en De Swaantjes in Hulten
Kwartaalblad De Mulder nummer 158 van Heemkring Molenheide is weer uitgekomen. Het verhaal van Kaasmakerij Bastiaansen wordt weer verder verteld door Fiona Conrads. Je kunt lezen Hoe Rijen was, Hoe Rijen is. Bert Willemen vertelt de geschiedenis van Jachthoorn en trompetterkorps EMM. Fiona Conrads verdiepte zich in de Hultense wijk De Swaantjes. De redactie plaatste een artikel over Twee voetbalcafés in Gilze, geschreven door wijlen Jan de Vet. Ut Taolgenootschap komt aan het woord en Piet Wetering schrijft over Een speeltuintje voor meisjes. Het is in totaal tweeëndertig bladzijden leesstof.

> lees meer


De Mulder nummer 157

Bevrijding Rijen en muurschilderingen

 De bevrijding van Rijen wordt uitgebreid verteld door John M. Stienen, terwijl Berry Bots de muurschilderingen in het oude gedeelte van het gemeentehuis in Rijen belicht. Connie Hoevenaars-Willemse stootte op de inboedel van Christaan Janssens, medicine dokter in Gilze, die vanaf 1797 als eerste dokter in Gilze woonde en werkte. Tenslotte moest Ut Taolgenootschap het toch ook even hebben over de Paandemie. Kwartaalblad De Mulder, nummer 157, van Heemkring Molenheide is weer uit.

> lees meer


De Mulder Nummer 154 is uit

Vier herbergen op De Tip
Nummer 154 van het kwartaalblad van Heemkring Molenheide verhaalt onder andere over de vier herbergen op De Tip in Gilze. Wijlen Jan de Vet schreef deze geschiedenis, waarbij hij teruggaat tot het jaar 1658, toen op de plaats, waar nu Villa Mol staat, de familie Van de Corput een herberg runde. Verder schrijft Fiona Conrads het 7e deel van Kaasmakerij Bastiaansen, vertelt Bert Willemen over een bijzonder archiefstuk uit het gemeentearchief, komt Ut Taolgenootschap even aan het woord en vertelt Ria Wijnen over schoolhoofd Jos van Gool.

> lees meer