Jan de Vet benoemd tot erelid van Heemkring Molenheide

Leden en genodigden zorgden voor een recordopkomst op deze jubileumavond. Aan lange tafels in een volle zaal luisterden ze met z’n allen naar een terugblikkende en vooruitkijkende heemkring-voorzitter Bert Wagemakers en naar een warme en waarderende toespraak van wethouder Lau Lavooij. Ze deden zich te goed aan de Brabantse koffietafel en genoten na een pauze van het optreden van Lya de Haas en Hennie Korsten.
ENORME INZET
Middelpunt van de avond was echter Jan de Vet, lid van het eerste uur, die in de afgelopen 35 jaar met zijn enorme inzet en zijn uitgebreide kennis van de lokale geschiedenis, van grote betekenis voor de heemkring is geweest. Hij ontwikkelde zich tot ‘het gezicht’ van de heemkring en een vraagbaak voor iedereen. de heer en mevrouw de Vet

 

Om een idee te geven van zijn inspanningen: al bijna dertig jaar is hij lid van de redactie van De Mulder, het kwartaalblad van de heemkring. In dit blad verschenen inmiddels zo’n 170 artikelen van zijn hand en er liggen er nog een flink aantal op de plank om gepubliceerd te worden. Hij werkte mee aan een groot aantal boeken over de historie van de gemeente, uitgegeven door de heemkring of door andere verenigingen of instanties. Hij was een poos lid van de tentoonstellingscommissie en ook gaf hij rondleidingen namens de heemkring. Hij maakte diaseries en gaf lezingen in St. Franciscus en bij gouden bruiloften; daarnaast had hij jarenlang een rubriek in het blad van het verzorgingshuis. Hij is  ‘een lopend archief’ voor heemkring,  gemeente, voor journalisten, zelfs voor projectontwikkelaars. Wordt hem iets gevraagd, dan weet hij meteen de nodige informatie te geven óf hij zoekt het thuis in zijn archief voor je op. Veel mensen hebben al van zijn goed onderbouwde informatie gebruik gemaakt.

STAPJE TERUG
Onlangs heeft Jan de Vet aangegeven vanwege zijn gezondheid een stapje terug te willen doen en eind van dit jaar uit de redactie van De Mulder te stappen. Als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten, reikte voorzitter Bert Wagemakers hem de oorkonde, behorend bij het erelidmaatschap, uit. Jan de Vet is daarmee het vierde erelid van Heemkring Molenheide. Slechts drie leden met bijzondere verdiensten gingen hem in die 35 jaar voor. 

Voor meer foto’s van deze geweldige avond kijk dan op: {cms_selflink page=’foto-s’ text=’Foto’s’}