Overdracht vlaggen KVO en Boerinnenbond

Ook de vlag van de voorloper van de KVO werd overgedragen. Naast deze twee vlaggen werden ook bescheiden overgedragen zoals jaarverslagen en statuten.

Heemkring Molenheide zal deze documenten bekijken en zoveel mogelijk digitaliseren zodat deze ook nog voor het nageslacht bewaard blijven en toegankelijk zijn.   


Van Annekes, mannekes en Molenschot

We pikken een fragment van één hoofdstuk uit:

Van Annekes, mannekes en Molenschot.
Molenschot, wie kent het niet? In heel Nederland staat het kleine plaatsje bekend als het dorp van Sint Anneke. Onder andere dankzij Beatrijs Smulders, een bekende vroedvrouw uit Amsterdam, die in de jaren negentig van de vorige eeuw op televisie vertelde dat ze er op bedevaart was geweest. Ze was gaan bidden in de Annakapel in de hoop een relatie te krijgen. Kort daarna kwam de zo gewenste man in haar leven en twee kinderen volgden. Het verhaal haalde de landelijke tijdschriften en kranten. Met als gevolg dat bussen vol bedevaartgangers nog jarenlang op 26 juli met Sint Anneke Molenschot binnenreden. Meest vrouwen, een enkele man, maar ze kwamen allemaal voor een relatie of met een kinderwens. Velen zagen hun gebed verhoord, maar of dat nu door Sint Anneke kwam?

Het boek verhaalt verder over: Bodemvondsten vertellen een verhaal, Priemend vingertje werd boerenduim, Skeletten en knopen brachten de Tachtigjarige Oorlog dichterbij, Met een Frans sausje, de Verdwenen stad op de hei en Belse Fien zocht als eerste asiel in Rijen.

De Historische canon van Gilze en Rijen vertelt zo de geschiedenis van de gemeente Gilze en Rijen in 21 korte, vlot leesbare verhalen, opgesierd met bijna honderdvijftig foto’s en afbeeldingen, van toen en van nu. Bijzonder aan deze uitgave is bovendien dat de canon voor het eerst de historie van alle vier de dorpen van de gemeente in één boek samenbrengt.

Het boek is te koop tijdens tentoonstellingen in heemerf ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze (elke eerste zondag van de maand) of bestelling via de website www.heemkringmolenheide.nl/site/webwinkel . De prijs bedraagt € 9,50 plus eventuele verzendkosten. (ongeveer € 3,00)


Vernieuwde ambtsketen symboliseert de gemeente Gilze en Rijen


Waarom aanpassing?

De ambtsketen is een belangrijk teken voor de burgemeester. Dit is bij Koninklijk Besluit (1851) zo benoemd. Gilze en Rijen heeft gekozen voor een opknapbeurt van de ambtsketen en heeft deze gelegenheid aangegrepen om de keten een betere uitstraling te geven. Het presidium had eerder deze wens geuit. De ketting dateert uit 1853. Toen besloot de toenmalige gemeenteraad een zilveren ketting met ereteken aan te schaffen.
Om deze historische ketting te kunnen blijven gebruiken, was de opknapbeurt nodig. De nieuwe schakels zijn ingepast in de huidige keten. Zo blijft de historie van de ketting behouden.

Symboliek schakels
Op advies van Heemkring Molenheide is gekozen voor de volgende afbeeldingen:

Annakapel: De Annakapel is één van de oudste en bekendste gebouwen van Molenschot. Hoewel wij een scheiding van kerk en staat kennen, motiveert de Heemkring dit door de naam ‘Sint’ weg te laten. Tevens vanwege het feit dat de gemeentelijke overheid dit gebouw gebruikt als trouwlocatie.

Lokaal bestuur: ’t oude raadhuis in Gilze symboliseert het lokale bestuur. Dit gebouw deed tot 1939 dienst als raadhuis. Tot 1961 hebben de raadhuizen steeds in Gilze gestaan. Dit gebouw staat voor bestuurlijke historie.

Industriële ontwikkeling: De industriële ontwikkeling van de kernen, met name in Gilze en Rijen is in feite iets van de laatste 150 jaar, vooral door de komst van de spoorlijn tussen Breda en Tilburg. Was de economie in eerste instantie gericht op de leerindustrie en baksteenindustrie, in latere jaren is de diversiteit aan bedrijven sterk toegenomen. Een fabriek met schoorsteen symboliseert deze ontwikkeling.

Molenheide: Honderden jaren hebben wij in onze gemeente en specifiek op de Molenheide de aanwezigheid gekend van militairen. De impact hiervan voor de bevolking en haar bestuur is heel groot geweest. Sinds het een actief vliegbedrijf kent, is de betekenis hiervan enorm. Zo ook de gevolgen. Met name de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog hebben diepe sporen nagelaten. Na de Tweede Wereldoorlog is ook de betekenis als grote werkgever belangrijk. Het profiel van het eerste vliegtuig dat op de vliegbasis landde, symboliseert de impact van de militaire aanwezigheid.

Vier kernen: Het kunstwerk de vier margrieten symboliseert als geen ander de  kernen. De Margrieten symboliseren de verbondenheid van de vier kernen van de gemeente en staat aan de rand van de kern Rijen bij de Generaal Maczektunnel. Daarom is deze afbeelding gekozen als verbindingsschakel.

Burgemeester Jan Boelhouwer opent de eerste raadsvergadering na de vakantie met de vernieuwde ambtsketen


Oogsten zoals vroeger

De tentoonstelling ‘Witte ’t nog van toen’ (een expositie met materialen en foto’s van oude beroepen, bedrijven en winkels uit de gemeente) en onze heemtuin ( met meer dan 250 inheemse planten) trokken weer de nodige bezoekers. Voor onze bezoekers was er iets speciaals te beleven in de heemtuin. Huub Weterings uit Rijen vlocht korven en natuurlijk niet te vergeten onze wolspinster.

Er werd gedorst zoals dat vroeger ging. Met de vlegel werd het ‘koren van het kaf’ gescheiden. Na het dorsen werd er – net zoals vroeger – gevierd. Met o.a. een dans opgevoerd door de ‘dorsers en de boerinnen’. Een geweldige ambiance.

Van deze middag is een fotoalbum gemaakt met geweldige foto’s. Ga hiervoor naar onze rubriek {cms_selflink page=’foto-s’ text=’Foto’s’}


Excursie Middelburg


Na de koffie met een Zeeuwse bolus werden we in groepen rondgeleid door deskundige gidsen in deze prachtige historische stad. Mooie pleinen, schitterende gevels, spannende achterafstraatjes, diepe tuinen en een historische haven. Een haven die enorm heeft bijgedragen aan de economische betekenis van niet alleen Middelburg maar ook Nederland. Na deze inspirerende rondleiding was er tijd voor een goed verzorgde lunch. ’s Middags stapten de deelnemers in een sloep om Middelburg nu vanaf het water te bekijken. Dit was een geheel andere ervaring. Het was wel opletten bij het varen onder de lage bruggen.

Het weer was ons perfect gezind! We kunnen terugkijken op een schitterende, inspirerende dag in Middelburg.

Om u een indruk te geven van deze dag, klik dan hier: {cms_selflink page=’foto-s’ text=’Foto’s’} Selecteer dan het album: excursie Middelburg juni 2014