Van inloopspreekuur naar Stamboomcafé

De werkgroep Genealogie van de heemkring Molenheide gaat haar inloopspreekuren houden onder de naam ‘Stamboomcafé’. Elke tweede maandagavond en tweede dinsdagmiddag van de maand staan de mensen van de werkgroep klaar om leden en niet-leden van de heemkring te ondersteunen bij hun zoektocht naar hun voorvaderen. Dat gebeurt in ’t Oude Raadhuis te Gilze, waar gegevens van bijna 300.000 bewoners uit Gilze en Rijen opgeslagen liggen. Jarenlang al houdt de werkgroep Genealogie haar inloopspreekuren in heemkundegebouw ’t Oude Raadhuis in Gilze. De ervaringen met enkele vaste, maar ook met verrassende bezoekers uit de regio en ver daarbuiten, geven voldoende reden om hiermee door te gaan, maar nu dus onder de nieuwe naam ‘Stamboomcafé’.

> lees meer