Van inloopspreekuur naar Stamboomcafé

De werkgroep Genealogie van de heemkring Molenheide gaat haar inloopspreekuren houden onder de naam ‘Stamboomcafé’. Elke tweede maandagavond en tweede dinsdagmiddag van de maand staan de mensen van de werkgroep klaar om leden en niet-leden van de heemkring te ondersteunen bij hun zoektocht naar hun voorvaderen. Dat gebeurt in ’t Oude Raadhuis te Gilze, waar gegevens van bijna 300.000 bewoners uit Gilze en Rijen opgeslagen liggen. Jarenlang al houdt de werkgroep Genealogie haar inloopspreekuren in heemkundegebouw ’t Oude Raadhuis in Gilze. De ervaringen met enkele vaste, maar ook met verrassende bezoekers uit de regio en ver daarbuiten, geven voldoende reden om hiermee door te gaan, maar nu dus onder de nieuwe naam ‘Stamboomcafé’.

> lees meer


94-jarige voltooit genealogische uitgave

Hoe hij dit op zijn leeftijd voor elkaar gekregen heeft?  Antoon Corstens: “75 procent van de gegevens was natuurlijk al aanwezig. Heel mijn ambtelijk leven heb ik van tijd tot tijd data over mijn familie en die van mijn vrouw, de familie Botermans, verzameld. Eerst in Gemert, waar ik geboren ben en tot 1946 als ambtenaar heb gewerkt. Daarna vanuit Gilze, waar ik chef financiën op het gemeentehuis werd. Na mijn benoeming ben ik eerst in pension gegaan bij Hotel De Kronen, in 1949 ben ik met mijn vrouw Betsie Botermans getrouwd.”

Antoon Corstens in vroeger jaren

Voor het complete verhaal ga dan naar: {cms_selflink page=’94-jarige-voltooit-genealogische-uitgave’ text=’94-jarige voltooit genealogische uitgave’}