Van inloopspreekuur naar Stamboomcafé

De werkgroep Genealogie van de heemkring Molenheide gaat haar inloopspreekuren houden onder de naam ‘Stamboomcafé’. Elke tweede maandagavond en tweede dinsdagmiddag van de maand staan de mensen van de werkgroep klaar om leden en niet-leden van de heemkring te ondersteunen bij hun zoektocht naar hun voorvaderen. Dat gebeurt in ’t Oude Raadhuis te Gilze, waar gegevens van bijna 300.000 bewoners uit Gilze en Rijen opgeslagen liggen. Jarenlang al houdt de werkgroep Genealogie haar inloopspreekuren in heemkundegebouw ’t Oude Raadhuis in Gilze. De ervaringen met enkele vaste, maar ook met verrassende bezoekers uit de regio en ver daarbuiten, geven voldoende reden om hiermee door te gaan, maar nu dus onder de nieuwe naam ‘Stamboomcafé’.

Bent u zomaar benieuwd naar uw voorouders of overweegt u zelf met stamboomonderzoek te beginnen? Dan kunt u bij de heemkring voor informatie terecht. Zij laten u zien, hoe u met het onderzoek moet beginnen, waar u informatie vindt en hoe u de gevonden informatie vastlegt. In de afgelopen jaren werden door de werkgroep vele mensen geholpen, die bij hun onderzoek waren vastgelopen of op een verkeerd spoor zaten. Ook niet-heemkundekringleden zijn uiteraard van harte welkom.

Bijna 300.000 personen
Heel veel gegevens van bewoners uit Gilze en Rijen staan in de computer, afkomstig van doop- en trouwkaartjes en begraafboeken vanaf het jaar 1640 uit Rijen. De gegevens van Gilze zijn verbrand in 1762. Daar is toen wel een reconstructie van het archief gemaakt en deze begint in 1687. Burgerlijke stand gegevens vanaf 1811, toen Napoleon het hier voor het zeggen had, en adresboeken uit 1928, 1949 en 1962 staan ter beschikking.  Dit specifiek op Gilze en Rijen ingerichte gegevensbestand telt inmiddels bijna 300.000 personen.

De werkgroep helpt u ook om ander materiaal aan de stamboom te koppelen, zoals gescande foto’s, afbeeldingen en bidprentjes. Daarmee krijgt de gezochte persoon letterlijk een gezicht.Het Stamboomcafé is dus elke tweede maandagavond en dinsdagmiddag van de maand geopend. U kunt op die dagen zo binnenlopen in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze. De eerst komende dagen zijn:
Maandag 13 februari a.s.,  19.00 – 21.00 uur
Dinsdag 14 februari a.s., 13.30 – 16.30 uur