De Mulder 169 is uit

Een grote veesmokkel met veel arrestaties
Begin 1947 kwam een grote smokkelaffaire aan het licht in Hilvarenbeek. Het gevolg was de ontdekking van een enorme smokkelbende waarbij talrijke arrestaties werden verricht in de omgeving. Ook de opa van Alex van Dongen was erbij betrokken. Hij schreef er een artikel over met daarin opgenomen een interview met Cor Andeweg uit Rijen die in zijn werkzame leven actief was bij de marechaussee.

Vanwege het 70-jarig bestaan van de Eerste Rijense Vogelvereniging (ERV) in 2023 dook Wim Oprins in de geschiedenis van de vereniging. Vaak stonden verschillende vogelliefhebbers op zondag na de kerkdienst met elkaar over hun hobby te praten. Dat leidde op 1 april 1953 tot de oprichting van een vogelvereniging bij zaal Tivoli in Rijen. Daar werd ook in 1957 de eerste tentoonstelling georganiseerd. Er volgden nog vele tentoonstellingen, er kwam een maandblad, er werd deelgenomen aan regionale activiteiten en vanzelfsprekend werden alle jubilea op een bijzondere manier gevierd.

Over voetbalclub De Gilsche Jonge Trappers is niet veel bekend. De club bestond ook maar kort, van 1912 tot 1914 waarschijnlijk, al is er over de opheffing niets terug te vinden. Toch blijkt uit programma’s van feestelijke gebeurtenissen uit die tijd dat de club meedeed aan optochten. Bert Willemen zocht uit wat er verder nog van de voetbalclub terug te vinden is.

Huwelijksgedicht
In 1894 moest Graad van Arendonk op zoek naar hulp omdat zijn vrouw was overleden. Dat werd Mechelina (Lieneke) van Hoek. Na enkele jaren kreeg ze verkering met Frans Jansen die bij Graad in dienst was als knecht. Ze trouwden op 20 januari 1900 en Connie Hoevenaars vond het gedicht dat Graad maakte ter gelegenheid van hun huwelijk. Uit de tekst blijkt dat hij erg tevreden was over Lieneke.

‘In de keuken en de kelder
 Op de moos en in de stal
 Overal was het even helder
 Proper was het overal’ 

Verder blikt Ut Taolgenootschap terug op de paastijd en de gebruiken die daarbij hoorden in de katholieke kerk, zoals het askruisje halen op aswoensdag.

En waarom droegen twaalf meisjes op een foto uit 1947 allemaal dezelfde jurk?

De Mulder is het kwartaalblad van Heemkring Molenheide.