“Ons nee betekent nooit”

Geen tweede squadron straaljagers naar Gilze-Rijen in 1974

Vijftig jaar geleden, in het voorjaar van 1974, dreigde de komst van een tweede squadron straaljagers van het type NF5 naar vliegbasis Gilze-Rijen. Dit leidde direct tot grote onrust in Molenschot en Hulten. De leefbaarheid kwam door de lawaaibelasting zodanig onder druk dat zelfs het voortbestaan van de dorpen op het spel stond. De bewoners besloten fel protest aan te tekenen en in café ’t Kusterke werd een actiecomité opgericht voor behoud van Molenschot en Hulten. Voor het complete verhaal, klik hier.


Gevallen voor het Vaderland

Gesneuvelde militairen uit Gilze en Rijen in de meidagen van 1940
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Dat is 84 jaar geleden. Bij de verdediging van ons land tijdens die meidagen waren ook militairen uit de gemeente Gilze en Rijen betrokken. Zij hadden zich bij de algehele mobilisatie in augustus 1939 gemeld voor militaire dienst. Vier van onze plaatselijke soldaten brachten toen het grootste offer voor het vaderland dat maar denkbaar is;  zij verloren op jonge leeftijd het leven. Ook zoveel jaren later mogen we dat niet vergeten en daarom geven we Janus Pijpers en Jos Vlaminckx uit Rijen, Janus Oomen uit Molenschot en Piet Paulussen uit Gilze hier een gezicht. Voor het complete verhaal, klik hier.


Van zandwegen en kasseienbanen

Ballingsweg en Rijksweg stevig op de schop

Oeps, dat is even slikken, als je langs het vliegveld van Gilze naar Rijen rijdt. ‘Werk in uitvoering’, staat er op de borden. Nou een stevige dan. Kaalslag op de Ballingsweg en op die oude vertrouwde Rijksweg. Alle bomen weg, het ‘normale’ beeld verdwenen. Nog zonder dat de beloofde verbindingsboog, het dubbele fietspad, de extra rijstroken en een nieuwe rotonde aangelegd zijn, werkt het nu al desoriënterend. Al zullen Gilze en Rijenaren de weg naar elkaar vast niet kwijtraken. Dat leerde het verleden al ooit. Wat meteen de vraag oproept, hoelang liggen die twee wegen er eigenlijk al? Wat is hun historie? Voor het complete verhaal, klik hier.


Woont God hier niet meer?

De katholieke kerken in Gilze en Rijen door de eeuwen heen
Door de groeiende secularisatie en de tendens van afnemende aantallen kerkbezoekers, is sluiting en herbestemming een noodlot dat steeds meer kerken ten deel valt. Ook in Gilze en Rijen is de vraag hoe lang we onze godshuizen nog in stand kunnen houden, actueel. Uit een enquête die in het afgelopen jaar in Gilze is gehouden, blijkt dat de bewoners de kerk en toren niet onder de slopershamer terecht willen zien komen. De lange geschiedenis van de beeldbepalende kerkgebouwen in onze dorpen rechtvaardigt het behoud ervan en een nieuwe vitale functie in de lokale samenleving. Klik hier voor het complete verhaal


Onderzoek doen in weekbladen even niet mogelijk

We lieten het hier al eerder weten, vanaf eind 2024 zijn 95 jaargangen Weekblad Gilze en Rijen woord voor woord digitaal te doorzoeken. Regionaal Archief Tilburg, Uitgeverij EM de Jong en wij als heemkring gaan hier in een gezamenlijk digitaliseringsproject mee aan de slag. Voor wie straks onderzoek wil doen naar de lokale geschiedenis, brengt dit heel veel voordelen met zich mee. Maar we moeten er wel even wat voor over hebben. De digitalisering neemt een klein jaar in beslag. Alle oude jaargangen in het bezit van de heemkring zijn intussen naar het Regionaal Archief overgebracht, dus bij ons niet meer in te zien.
> lees meer