Woont God hier niet meer?

De katholieke kerken in Gilze en Rijen door de eeuwen heen
Door de groeiende secularisatie en de tendens van afnemende aantallen kerkbezoekers, is sluiting en herbestemming een noodlot dat steeds meer kerken ten deel valt. Ook in Gilze en Rijen is de vraag hoe lang we onze godshuizen nog in stand kunnen houden, actueel. Uit een enquête die in het afgelopen jaar in Gilze is gehouden, blijkt dat de bewoners de kerk en toren niet onder de slopershamer terecht willen zien komen. De lange geschiedenis van de beeldbepalende kerkgebouwen in onze dorpen rechtvaardigt het behoud ervan en een nieuwe vitale functie in de lokale samenleving. Klik hier voor het complete verhaal