Veelbelovend archeologisch materiaal gevonden in Gilze

Waar straks in Gilze zuidwest, bij het Laarspad, een nieuwe woonwijk moet komen, vindt nu archeologisch onderzoek plaats. Op de provinciale archeologische waardekaart staat dit gebied aangeduid als een plek met een hoge verwachtingswaarde. En inderdaad, tijdens het maken van proefsleuven is vroegere bewoning van het gebied gebleken.

> lees meer


Artikel over Tachtigjarige oorlog goed gelezen!

‘We willen je enorm bedanken voor je bijdrage aan de themamaand ‘De Tachtigjarige Oorlog in Brabant’ op Brabantserfgoed.nl. Daarmee haakten we aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis en dankzij jouw artikel(en) was deze maand een groot succes!’
> lees meer


Urn in 1926 gevonden te Gilze

Hebt u belangstelling voor archeologie?

Heemkring Molenheide zoekt projectgroepleden

Als Heemkring Molenheide krijgen we regelmatig vragen over archeologische zaken. Om daar goed mee om te kunnen gaan, hebben we meer specialisme binnen onze vereniging nodig. We zoeken dan ook personen die kennis en affiniteit met archeologie hebben en bij ons in een projectgroep zitting willen nemen.  Bent u geen lid van de heemkring? Dat is geen bezwaar.
> lees meer


Archeoloog legt monument bloot

Archeoloog drs. Jan Roymans vertelde inspirerend over zijn vondst in de Rijense bossen. Hij legde de overvolle zaal in De Boodschap uit hoe met technische middelen een militair kamp van rond 1830 van Koning Willem I bloot werd gelegd en in kaart gebracht. Zijn enthousiasme sloeg over op zijn luisterpubliek, waaronder wethouder Ariane Zwarts. De wethouder ging naar huis met de publieke opdracht om het beheer van dit nationale monument in de Rijense bossen te gaan regelen.

> lees meer


Welke geheimen geeft de waterput nog prijs?

Drie mensen van Heemkring Molenheide hebben het voorbereidend werk gedaan. Jos Kokx en Jan Bruikman, respectievelijk oud-hoofdopzichter van de gemeente en oud-brandweercommandant, kaartten het bij Huub Quirijnen aan: “Er zit daar een oude waterput. Kunnen we daar niet iets mee?”
Jos Kokx: “In de jaren zestig deden we bij de gemeente in de overgebleven uren nog sloopwerkzaamheden. Toen we op die manier de oude jongenschool sloopten en de grond klaarmaakten voor het parkeerterrein, kwam er een keienpaadje, de oude schoolstraat, vrij. Daarbij kwamen we ook de oude waterput tegen.
25 meter daarvandaan, nu eigenlijk middenin de winkel van slager De Jong, had vroeger de pomp gestaan. Hij stond vlakbij het EK-huis (voormalige raadhuis), dat bij het bombardement van 5 juli 1944 werd vernield. Toen wij hem tegenkwamen, hebben we een riooldeksel op de put gedaan en dat was dat. De brandweer was er goed mee, want die gebruikte de put nogal eens bij oefeningen.”

                                       Foto: Jan Bruikman, Huub Quirijnen en Jos Kokx onthulden de aangelichte put.

> lees meer