Archeoloog legt monument bloot

Archeoloog drs. Jan Roymans vertelde inspirerend over zijn vondst in de Rijense bossen. Hij legde de overvolle zaal in De Boodschap uit hoe met technische middelen een militair kamp van rond 1830 van Koning Willem I bloot werd gelegd en in kaart gebracht. Zijn enthousiasme sloeg over op zijn luisterpubliek, waaronder wethouder Ariane Zwarts. De wethouder ging naar huis met de publieke opdracht om het beheer van dit nationale monument in de Rijense bossen te gaan regelen.

Ruim 160 nieuwsgierige mensen vulden het kleine zaaltje in De Boodschap te Rijen voor een door Heemkring Molenheide georganiseerde lezing. Het onderwerp deze avond was het Militaire Kamp in de Rijense bossen langs de provinciale weg N 282, waar in de periode van 1830 tot 1839 ongeveer twaalfduizend militairen en burgers verbleven. Het kamp moet begonnen zijn op de plaats van het Ericsson-kantoor aan de oostzijde van de Julianastraat, en strekt zich langs de weg uit tot ver voorbij het vroegere café ‘Gradje Gillis’, gebouwd op de hoek Oosterhoutseweg/Rijksweg.

Archeoloog Jan Roymans legde uit, dat vanuit een vliegtuig elke centimeter verhoging op de grond gemeten kan worden. Door deze metingen werd het militaire kamp van Koning Willem zichtbaar en in kaart gebracht. Door ter plaatse onderzoek te verrichten kon het hele verhaal afgemaakt worden.

Vondsten zoals militaire knopen, munten en gebruiksvoorwerpen die uit de grond kwamen, vertelden de archeoloog waar de soldaten lagen en waar de officieren zich bevonden. De plaats waar zijn tent stond, en vanwaar uit koning Willem I het startsein gaf voor de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen, is precies aan te wijzen.
“Het is belangrijk, dat er niet meer gegraven wordt op deze monumentale plek,” verklaarde de archeoloog. “Verder bodemonderzoek vertelt ons verhalen, die niet in boeken te vinden zijn. Bovendien is het verboden om in de bossen te graven.”

Het eerste wat er moet gebeuren is het maken van een beheerplan. Wethouder Ariane Zwarts kreeg een spontaan applaus, toen zij de zaal vroeg of ze hier iets mee moest gaan doen. De opdracht dus voor het behoud van dit nationale monument te gaan beheren en beschermen. “Toeristisch gezien kan het een mooie trekpleister worden voor onze gemeente,” bevestigde zij, “en natuurlijk is het een cultuurhistorisch gebied, dat moet blijven.” Zij maakte wel duidelijk, dat ook de heemkring Molenheide hierbij betrokken zal worden.

“Voor ons dus het volgende project,” aldus heemkringvoorzitter Bert Wagemakers, die het grijskoppig publiek er aan herinnerde hiervoor ook veel vrijwilligers nodig te hebben. De historische plek is er al bijna tweehonderd jaar; gemeente Gilze en Rijen zal het Militair Kamp voor de volgende generaties moeten beschermen.

Lid worden van de heemkring? klik hier