Hebt u belangstelling voor archeologie?

Urn in 1926 gevonden te Gilze

Heemkring Molenheide zoekt projectgroepleden

Als Heemkring Molenheide krijgen we regelmatig vragen over archeologische zaken. Om daar goed mee om te kunnen gaan, hebben we meer specialisme binnen onze vereniging nodig. We zoeken dan ook personen die kennis en affiniteit met archeologie hebben en bij ons in een projectgroep zitting willen nemen.  Bent u geen lid van de heemkring? Dat is geen bezwaar.

Herinnert u zich de opgravingen op Verhoven nog, waar voorwerpen te voorschijn kwamen uit de Merovingische tijd en de ijzertijd, maar ook skeletten uit de Tachtigjarige oorlog? Of de boomput naast de kerk in Gilze? In de voorbije honderd jaar zijn er in onze gemeente nog veel meer archeologische vondsten gedaan. Een aantal daarvan ligt in depots van musea, onder andere in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Provinciaal depot in Den Bosch. Maar niet alle vondsten zijn gemeld bij de bevoegde instanties.

Meewerken aan het project archeologie

We beschikken als heemkring over voorwerpen en ander archiefmateriaal over dit onderwerp. We hebben registratiesoftware om alle archiefstukken en objecten digitaal te registreren. Ook is het de bedoeling dat er een goed overzicht komt van alle onderzoeken en publicaties die binnen onze gemeente over de vondsten zijn  gedaan. We beginnen met een goed plan van aanpak.

Heeft u belangstelling om aan dit project mee te werken? Neem dan contact op met Bert Wagemakers bert@mbwagemakers.nl