Veelbelovend archeologisch materiaal gevonden in Gilze

Waar straks in Gilze zuidwest, bij het Laarspad, een nieuwe woonwijk moet komen, vindt nu archeologisch onderzoek plaats. Op de provinciale archeologische waardekaart staat dit gebied aangeduid als een plek met een hoge verwachtingswaarde. En inderdaad, tijdens het maken van proefsleuven is vroegere bewoning van het gebied gebleken.

Op basis van paalsporen hebben de archeologen vast kunnen stellen dat er boerderijen hebben gestaan. Ook hebben ze verschillende waterputten gevonden.

Deze waterputten zijn gemaakt van uitgeholde eikenhouten boomstammen. Om de ouderdom van de gevonden houtresten te kunnen bepalen, gaat een laboratorium ze testen met de C-14 methode (koolstofmethode).

Als datering van de vondsten houden de archeologen voorlopig de periode 750 tot 1000 jaar na Christus aan.

Op een later moment maken zij van de gehele opgraving een rapport met daarin de locaties en datering van de vondsten en fotomateriaal.

Wordt vervolgd.

Wij hebben filmopnamen gemaakt van de opgraving, klik hiervoor op deze foto

In BNdeStem een uitgebreid artikel over deze opgraving, klik hier

Onderstaand een impressie: