Tijdmachine aangevuld met thema Monumenten

Onder het thema ‘Monumenten’ hebben we als Heemkring Molenheide zo’n negentig nieuwe lemma’s aan de tijdlijn toegevoegd. Met achtergrondverhaaltjes over de 26 rijksmonumenten, de ruim veertig monumentale bomen en de 41 gemeentelijke monumenten die Gilze en Rijen kent. Waaronder de drie genoemde. De kompas-compenseerschijf is een rijksmonument, de Hollandse linde (geplant in 1800) is een monumentale boom en het Stationskoffiehuis in Rijen valt onder de categorie gemeentelijke monumenten.

Begin 2015 presenteerden we als heemkring de eerste vijf thema’s op de digitale tijdlijn.  Intussen staan er al veertien in de tijdmachine met in totaal zo’n 750 uitgewerkte lemma’s over de Gilze en Rijense geschiedenis. En dat is nog steeds een voorlopig aantal, want de komende jaren voegen we nog verschillende thema’s digitaal aan de tijdlijn toe.

Met al die compacte verhalen en zoveel mogelijk foto’s, bevat de tijdmachine een schat aan informatie over de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Ga eens kijken en ontdek hoe interessant de geschiedenis van onze gemeente is. Iets vinden op de tijdlijn is heel gemakkelijk. Je kunt zoeken op tijdvak, thema, jaartal of trefwoord. Je komt er via www.tijdmachinegilzerijen.nl of via de website van de heemkring www.heemkringmolenheide.nl (zie de grijze balk links boven)

De Duitse bezetter bouwde in 1940
de 
compascompenseerschijf  op de vliegbasis  
Het stationskoffiehuis werd gebouwd na de aanleg
van de spoorlijn Breda – ’s-Hertogenbosch in 1863