Alex Emmen ontvangt zilveren draagspeld

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 24 november ontving Alex Emmen de zilveren draagspeld van het Brabants Heem. De overkoepelende organisatie van heemkringen in de provincie Noord-Brabant.

Alex is al sinds begin tachtiger jaren lid van Heemkring Molenheide en actief binnen diverse werkgroepen. Vanaf 1982 is hij lid van de redactie van ons kwartaalblad ‘De Mulder’, en vanaf januari 2007 was Alex voorzitter van de redactieraad. Tevens redigeerde hij teksten en verzorgde hij de vormgeving van het blad.

Binnen onze Heemkring was een werkgroep bezig was om alle gegevens van de percelen in Gilze en Rijen zoals ligging, gebruik en eigenaren in beeld te brengen. Alex is later lid geworden van deze werkgroep met als taak alle gegevens digitaal te zetten. Hierdoor zijn we nu in staat deze digitale gegevens te vertalen in beelden. Een geweldige bijdrage aan de geschiedenis van onze gemeente.

Verder  heeft Alex samen met collega’s elke vrijdagmorgen in het gemeentehuis gewerkt aan het scannen van gemeentelijk kaartmateriaal. Hierdoor bezit de Heemkring momenteel een omvangrijk digitaal archief van de meest uiteenlopende kaarten.
De gemeente Gilze en Rijen heeft haar bouwarchief gedigitaliseerd. Alex en collega’s hebben in 2015 en 2016 hierbij geholpen om bouwdossiers waarin onduidelijkheden bestonden deze van relevante informatie te voorzien zodat het dossier te duiden was.

Toekomst
Alex heeft aangegeven eind dit jaar met het voorzitterschap van de redactieraad te gaan stoppen. Na 35 jaar lid van de redactie te zijn geweest waarvan tien jaar voorzitter. Hij heeft al vroegtijdig nagedacht aan zijn opvolging. Ook dat typeert Alex. Hij blijft wel actief voor onze heemkring en met name dan met zijn grote hobby: ‘Kaartmateriaal’. Wij willen gaan kijken naar digitale toepassingen van kaartmateriaal van Gilze en Rijen. Ook mogelijk voor toeristische toepassingen.

Een impressie van de vrijwilligersavond (foto’s Ad Vermeulen)
Klik op een foto en een album opent zich