Een varken voor de arbeider, rundvlees voor de notabelen

November slachtmaand
Lange tijd was Gilze en Rijen nog bijna uitsluitend agrarisch. De boerengezinnen hier leidden een
sober en zuinig leven. De schrale zandgrond bracht weinig op en de eindjes konden maar net aan
elkaar worden geknoopt. Toen er looierijen en schoenmakerijen in de gemeente kwamen en veel
inwoners in de fabrieken gingen werken, verbeterde het inkomen niet zo veel. De lonen lagen erg
laag. Vlees kwam er maar af en toe op tafel. Voor het complete verhaal, klik hier