Vrijwilligers, foto’s en materialen gezocht

Heemkringtentoonstelling over leer in voorbereiding
Als de coronamaatregelen het toelaten om met meerdere mensen samen te zijn, dan willen we als Heemkring Molenheide in november 2021 weer met een nieuwe tentoonstelling starten. Daarvoor zijn we op zoek naar foto’s, materialen én vrijwilligers.

Deze eerstvolgende tentoonstelling zal gaan over leer en alles wat daarmee samenhangt. Dus vanaf het looien tot het moment dat er een product van is gemaakt.

We zijn hiervoor op zoek naar foto’s en materialen.
Foto’s bijvoorbeeld van thuisstiksters van schoenen, van mensen die in de fabriek producten maakten, van oude winkels uit onze gemeente die het verkochten. En materialen om leer te bewerken, producten die van leer gemaakt zijn enzovoorts, enzovoorts.

Mocht u iets hebben waarvan u denkt dat het interessant is voor ons, dan kunt u contact opnemen met Kees de Vet, Burgemeester van Poppelstraat 37 in Gilze, telefoonnummer 0161-455428. U kunt ook mailen naar keesria.devet@home.nl

Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die onze tentoonstellingsgroep kunnen versterken.  Lijkt het u leuk om tentoonstellingen mee op te starten en in te richten? Laat het ons dan weten. U bent van harte welkom! Stuur een email naar Ad Jonkers: noldad@planet.nl

Werknemers in de stikkerij van Aristo de Jong-schoenfabriek in 1956.
Uiterst links vlnr: Rieka van Gestel, Annie
Willemen, Joke Gerrits, Wouters, Mien Martens, Riet Martens, Jacqueline van Gils, Maria van de Braat, Broer van de Ven, ?, Cor van Bezouw, Bart de Vet, ?, Bertha Aarts, To Diepstraten, Fons Verhoeven.
Middenrij vlnr: Frans de Vet, Jo van Gils, Lies Arts, ?, Til van Trier, Cor Diepstraten, Sjaan van Trier, Cor Graafmans, Truus Diepstraten, Cor van Trier.
Rechts vlnr: Riet van Gestel, Jeanna Diepstraten, Joke Severijns, Cor van Trier, ?, Riet Arts, Mien van Laarhoven, Leen van Bezouw, ?

Werknemers in de snijderij van Aristo de Jong-schoenfabriek in 1956; vlnr: Jac Arts, Harrie Hagenaars, Piet van Geel, Jan Arts, Bertus Kock, Fons Verhoeven, Hendrik de Bruijn, Ad Verheijen, Janus Timmermans, Boy Graafmans, Toontje Verhoeven, Jef van Gestel en Jan Cornelissen