Een tweehonderdjarige traditie gebroken…

Geen jaarmarkt – geen kermissen

‘Komt u met de jaarmarkt in 2020 ook bij ’t Boerke in Rijen een pilsje drinken? In het café-restaurant dat ooit ‘Landbouws Welvaren’ heette?  Dat zou leuk zijn, want in dat jaar valt er iets te vieren.

Klik hier voor het artikel.