Aantekeningen pastoor Verrijt

Persoonlijke aantekeningen van pastoor Verrijt, pastoor in Molenschot in 1945

Op 11 februari 1943 des morgens om 10 uur zijn in opdracht van der ‘Rüstungsinspektion Niederlande’  P.J. Meulenberg Heerlen al onze klokken gevorderd nl.:
– de Mariaklok, gewicht 390 kg, Ø 81 cm met opschrift: Maria vocor, Petit en Fritsen me fuderunt  1886; me fuderunt (vervaardigd, red.) Vocor (omdat ik geroepen word,red.)
– de Annaklok, gewicht 190 kg, Ø 60 cm met opschrift: Anna vocor, Petit en Fritsen me fuderunt 1886
– het Joachimklokje, gewicht 43 kg en
– een klokje op het dak van de pastorie

persoonlijke aantekeningen pastoor Verrijt

Bevrijding
Op 28 oktober 1944 des morgens tegen 9 uur begonnen de Polen Molenschot te beschieten om ook ons te bevrijden van onze overheerschers. Bij deze beschieting werd onze kerk jammer genoeg deerlijk gehavend en wel bijzonder den toren.

Maar nog veel droeviger was het dat deze beschieting één slachtoffer eischte nl. Maria Joanna Diepstraten echtgenote van Joannes Bink, kerkmeester. Verder werd ons dorp erg getroffen doordat vijf boerderijen zoo goed als geheel zijn afgebrand: nl. Corn. van Dongen-Brooijmans, Adr. Bink-Willemen, Wed. J. van Loon-Bastiaansen , P. Roelen-van de Wijngaard,  van Vugt; huis met stal bij A. van Leijsen-van Beek; schuur en stal bij J. Boemaars-Roovers, P. Buijs-van der Velden, G. Boemaars-Schoenmakers, Adr. Timmermans-Willemsen; schuur bij kinderen Jac. Van Arendonk, F. Oomen-van den Boer, C. Roelen-Clemens; een stal bij P. van Dongen-Buijs; huis bij C. Vissenberg-Dikmans.

Meerdere woningen zeer ernstig beschadigd, zelfs ’n drietal tijdelijk onbewoonbaar. Ook de pastorie leed aanmerkelijke schade; eveneens het schoolhuis, de school en de kosterswoning, maar dit laatste niet noemenswaard. Ook is er heel veel glasschade aangericht door een V1.

Door de mijnexplosies op het vliegveld in september is aan de gebrandschilderde ramen en de glas in loodramen heel veel schade aangericht. Maar bijzonder ernstig beschadigd is de bewaarschool, waar heel Molenschot zoo trotsch op was. Voor de eerwaarde Zusters van Dongen wel ’n gevoelig verlies.

Vanaf mei 1944 heeft het onderwijs stop gestaan door inbeslagname der scholen. Heel gebrekkig heeft het schoolonderwijs nog enigen tijd plaats gehad in het vroegere herberglokaal der kosterswoning. De bewaarschool heeft tot de groote vacantie doorgang gevonden in de schuur van den heer P. Boemaars-van Gils. In de oude kapel ging zoolang ook het naaionderwijs door. Op 8 mei 1944 werd de pastorie door de Duitschers gevorderd en moest ik elders mijn toevlucht gaan zoeken. Buitengewoon gastvrij werden wij opgenomen bij de Wed. G. van Arendonk.

Terug naar Persoonlijke verhalen