Algemene ledenvergadering (geannuleerd)

Door de nieuwe corona-maatregelen moeten wij helaas deze bijeenkomst annuleren!
Op woensdagavond 17 november 2021 houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze. Aanvang 19.30 uur. Leden van de Heemkring ontvangen via de nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging.
Toegang uitsluitend met Corona QR-code en geldig testbewijs.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering januari 2020 (concept) 
 4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2020)
 5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2020)
 6. Verslag kascommissie
 7. Realisatie doelstellingen 2020
 8. Werkgroepen
 9. Bestuursverkiezing
 10. Begroting 2021
 11. Benoeming kascommissie 2021
 12. Doelstellingen 2021
 13. Rondvraag
  Sluiting
terug naar Agenda