De Middeleeuwen in Brabant

Heemkring Molenheide presenteert een gratis lezing. In cultureel centrum De Schakel, Gilze: maandag 24 april 2023, 19.30 uur. Vrije inloop!
De Middeleeuwen vanuit historische bronnen
Gepresenteerd door Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University.
De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Brabant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen trekken geregeld de aandacht met hun vondsten uit de periode tussen 500 en 1500.
Maar wat weten we eigenlijk van Noord-Brabant in die periode? Enerzijds lijken die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij (dichterbij in ieder geval dan de prehistorie) en denken we om ons heen middeleeuwse sporen te kunnen terugzien in onze dorpen en in het landschap. Anderzijds vormen de Middeleeuwen een vreemde wereld.

In deze lezing wordt eerst aangegeven hoe wij tegen die Middeleeuwen aankijken. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om vanuit de materiële resten van het middeleeuwse verleden (archeologie en landschap) een verband te leggen met datgene wat in de geschreven bronnen staat opgetekend en omgekeerd. Niets lijkt dan nog zeker te zijn.

Maar vervolgens wordt vanuit de nieuwste inzichten toch een visie op de geschiedenis verteld onder de titel ‘Texandrië tussen Willibrord en hertog: een ‘groot verhaal’ van de geschiedenis van Noord-Brabant tot circa 1200’. Tot slot worden enkele voorbeelden gegeven hoe historische bronnen en archeologie toch met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

 

terug naar Agenda