De familie Mol

De familie Mol was een invloedrijke familie die tussen 1775 en 1949 op allerlei manier haar stempel op de Gilzer gemeenschap drukte. Marijnis Mol  kwam als 23-jarige als eerste van de familie naar Gilze. Hij vestigde zich als chirurgijn (plattelandsdokter) in het dorp. Hij trouwde drie jaar later met Cornelia Emmers, geboren in Rijen.  Ze kregen acht kinderen. Behalve chirurgijn werd hij later achtereenvolgens ook nog secretaris, gemeenteraadslid en wethouder.  Hij zette hiermee de toon voor zijn nazaten, want van de generaties na hem bekleedden verschillende familieleden ook invloedrijke functies als secretaris en  burgemeester. De Villa Mol is nog steeds beeldbepalend in het centrum van het dorp en is nog steeds illustratief voor de invloed die de familie in het dorp had.

Terug naar Mollebos