Villa Mol

In 1892 kreeg architect J.M. Marijnen opdracht tot het ontwerpen van een villa op ‘De Tip’. De Villa Mol is gebouwd in de Franse neo-renaissancestijl.  Het is opvallend dat voor deze villa deze stijl werd gebruikt, omdat die nogal ‘paleisachtig’ en plechtstatig is. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de uitstraling die het gebouw als huis van de burgemeestersfamilie moest hebben; geen gezelligheid maar gezag en autoriteit.

Interessant is ook de vermenging van twee types in de gevel: het symmetrische en het a-symmetrische. De rechte gevel is in principe klassiek symmetrisch, maar de vooruitgeschoven erker geeft de asymmetrie.

Terug naar het Mollebos