Uit Tweede Wereldoorlog. Oproep voor foto’s, films of documenten

De vrijwilligers van de werkgroep bibliotheek houden zich bezig met het verzamelen van deze materialen uit de vier kerkdorpen van de gemeente Gilze en Rijen. Deze worden gerubriceerd en gedigitaliseerd, zodat iedereen via de website daar nu en in de toekomst profijt van kan hebben.

Daarom roepen wij iedereen op, die nog in het bezit is van deze artikelen, om deze ter beschikking te stellen van de heemkring. De werkgroep zorgt er dan voor dat ze digitaal worden gescand, waarna het origineel weer wordt teruggegeven aan de wetmatige eigenaar.

Bent u in het bezit van foto’s, films of documenten, zoals boven aangegeven en bent u bereid deze tijdelijk af te staan, dan kunt u deze afgeven op dinsdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur op het adres Nieuwstraat 22, 5126 CE te Gilze. U kunt ze ook bezorgen op de volgende adressen:
Piet Weterings, Van Hallstraat 13, 5121 AG Rijen, telefoon 0161-224486
Gerard van Brunschot, Van Heinsbergstraat 109, 5126 HM  Gilze, telefoon 06-42638131

Mocht u niet in staat zijn uw materiaal zelf af te leveren, dan komen wij dit graag bij u thuis afhalen en weer terugbezorgen. U kunt daartoe telefonisch contact opnemen met bovenvermelde personen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.