Opening Liberationroute

Op de luisterpaal in Hulten wordt het verhaal verteld van Frans van Eijck die als soldaat van de Prinses Irene-brigade op 30 oktober 1944 in zijn dorp Hulten aankwam. In Gilze wordt het verhaal van de toen 14 jarige Gerrit Jacobs verteld. In Rijen het verhaal van een piloot van de geallieerde luchtmacht.

Naast familieleden van de personen die in genoemde verhalen voorkomen waren ook de wethouder Cultuur, diverse raadsleden, de coördinerend ambtenaar Cultuur, leden van de projectgroep ‘Tweede Wereldoorlog’ en bestuursleden van de Heemkring aanwezig.

De gegevens voor deze drie luisterpalen werden aangeleverd door de projectgroep ‘Tweede Wereldoorlog’ van onze heemkring.

Tevens werd in de toespraak door de burgemeester aandacht geschonken aan het plaatsen van vier nieuwe herinneringsbordjes dit jaar. Sinds vorig jaar is op initiatief van de Gemeente samen met onze Heemkring begonnen met het plaatsen van herinneringsbordjes op die plaatsten waar in de Tweede Wereld

oorlog iets gebeurd is. Voor deze herinneringsbordjes kijk op: Herinneringsroute

De burgemeester verraste de voorzitter van de Heemkring met een bijzonder geschenk. Onlangs heeft de Gemeente een explosieven-onderzoek laten uitvoeren aan de zuidkant van de vliegbasis (Klein Zwitserland). Dit in het kader van de aanleg van een speelbos. Tijdens dit onderzoek zijn diverse zaken naar boven gekomen o.a. ook restanten van serviesgoed dat door personeel van de ‘Deutsche  Luchtwaffe’ in de oorlog werd gebruikt tijdens maaltijden. De Heemkring zal deze overblijfselen exposeren in de permanente tentoonstellingsruimte van het Heemgebouw.

Stukken van serviesgoed van de ‘Deutsche Luftwaffe’. Hierop staat o.a. de Duitse adelaar, het hakenkruis, de naam van de fabrikant en het jaartal. Tevens staan er de letters F.L.U.V. op. Dit is de afkorting van: ‘Flieger Unterkunft Verwaltung’ vrij vertaald: ‘Gebouwenbeheer voor de Deutsche Luftwaffe (piloten)’.

Naar Liberationroute