1944 – Dodelijk slachtoffer bij bevrijding Molenschot

Bij de bevrijding van Molenschot, op 28 oktober 1944, schoten Poolse troepen richting kerktoren. Ze hadden het op Duitsers gemunt die in de toren zaten. Omwonenden gingen de schuilkelder achter Broekstraat 12 in. Iedereen was in de kelder alleen mevrouw Bink-Diepstraten niet. Zij zat in een rolstoel en was tot aan de ingang gekomen, toen er een inslag kwam en een granaatscherf haar in haar hals raakte

Pastoor Verrijt bleef bij mevrouw Bink-Diepstraten tot zij was overleden; volgens getuigen is ze doodgebloed. De naastgelegen boerderij, waar een zoon van haar zijn bedrijf had, raakte ook in brand.

Hieronder de persoonlijke aantekeningen van pastoor Verrijt, pastoor in Molenschot

“Op 28 oktober 1944 des morgens tegen 9 uur begonnen de Polen Molenschot te beschieten om ook ons te bevrijden van onze overheerschers. Bij deze beschieting werd onze kerk jammer genoeg deerlijk gehavend en wel bijzonder den toren.
Maar nog veel droeviger was het dat deze beschieting één slachtoffer eischte nl. Maria Joanna Diepstraten echtgenote van Joannes Bink, kerkmeester.

Verder werd ons dorp erg getroffen doordat vijf boerderijen zoo goed als geheel zijn afgebrand: nl. Corn. van Dongen-Brooijmans, Adr. Bink-Willemen, Wed. J. van Loon-Bastiaansen , P. Roelen-van de Wijngaard,  van Vugt; huis met stal bij A. van Leijsen-van Beek; schuur en stal bij J. Boemaars-Roovers, P. Buijs-van der Velden, G. Boemaars-Schoenmakers, Adr. Timmermans-Willemsen; schuur bij kinderen Jac. Van Arendonk, F. Oomen-van den Boer, C. Roelen-Clemens; een stal bij P. van Dongen-Buijs; huis bij C. Vissenberg-Dikmans.

Meerdere woningen zeer ernstig beschadigd, zelfs ’n drietal tijdelijk onbewoonbaar. Ook de pastorie leed aanmerkelijke schade; eveneens het schoolhuis, de school en de kosterswoning, maar dit laatste niet noemenswaard. Ook is er heel veel glasschade aangericht door een V1.

Door de mijnexplosies op het vliegveld in september is aan de gebrandschilderde ramen en de glas in loodramen heel veel schade aangericht. Maar bijzonder ernstig beschadigd is de bewaarschool, waar heel Molenschot zoo trotsch op was. Voor de eerwaarde Zusters van Dongen wel ’n gevoelig verlies”.

Bron: Vijf jaar Luchtfront, aantekeningen pastoor Verrijt

Wilt u meer lezen over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Gilze en Rijen? Ga naar www.heemkringmolenheide.nl/tweede-wereldoorlog-gilze-rijen of bezoek onze Webwinkel.