Webwinkel

Heemkring Molenheide heeft verschillende boeken en andere publicaties in de verkoop. Eigen uitgaven, maar ook boeken van anderen die met de geschiedenis van de gemeente Gilze en Rijen te maken hebben.

voor bestellen van een boek ga naar  bestelformulier

Assortiment
Hebt u belangstelling? U kunt deze boeken kopen bij de werkgroep boekendistributie in ons heemgebouw, tijdens de openingsuren van de tentoonstelling.  Zie ook agenda. Maar u kunt ze ook via deze webwinkel bestellen. Door op de foto te klikken, vergroot u de afbeelding van het boek. We hebben op dit moment onderstaande boeken beschikbaar:

‘Steunt de uitgeslotenen’
De katholieke arbeidersbeweging in Gilze en Rijen.
Het is geschreven door Kees van der Heijden, historicus en heemkringvrijwilliger, en behandelt de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in Gilze en Rijen. 92 pagina’s in proefschriftformaat
Prijs: € 10,- + verzendkosten € 3,70 = € 13,70                        Artikelcode B 33 
Artikelcode Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten
Persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog van inwoners van de gemeente Gilze en Rijen.
Herdruk van de uitgave van 2019. 239 pagina’s, proefschriftformaat.
Prijs: € 12,50 + verzendkosten € 4,85 = € 17,35                        Artikelcode B 32
Historisch Gilze en Rijen (helaas uitverkocht)
Boek met historische plaatjes over Gilze, Hulten Molenschot en Rijen. Schitterend boek met 275 plaatjes. Het inplakken van de plaatjes is zelfwerkzaamheid. Hard cover, full color. Voor verzending van het boek buiten de gemeente Gilze en Rijen moeten wij helaas portokosten in rekening brengen.  Alleen verzending binnen Nederland. Tijdens openstellingstijden van de tentoonstelling (zie Agenda) is het boek ook te koop. Zeer beperkte voorraad!
Prijs € 15,-  Verzendkosten buiten Gilze en Rijen + € 4,85 extra        Artikelcode: B 31
De Gilze-Rijenbreuk De Mulder 161
Een goed en duidelijk geschreven artikel over een geologisch fenomeen in onze gemeente. Veertig pagina’s tekst met veel afbeeldingen (in kleur). Fiona Conrads
Prijs € 6,-                                                                              Bestelcode: Mulder 161 
  Verdwenen tentenstad op de hei
Drs. Kees van der Heijden beschrijft in dit boek de impact van het grote legerkamp dat in de periode 1830-1839 bij Rijen werd aangelegd voor de 13.000 soldaten. Aanleiding was dat koning Willem I halsstarrig en tevergeefs weerstand bood aan de onafhankelijkheid van onze zuiderburen. Ook de gevolgen voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen worden in dit boek uitgebreid beschreven.
Proefschriftformaat, 183 pagina’s, full color
Prijs € 15,- + verzendkosten € 4,85 = € 19,85                         Artikelcode B30
  Over de kiesdrempel
Honderd jaar algemeen kiesrecht. In 1917 kregen we in Nederland mannenkiesrecht, in 1919 vrouwenkiesrecht. Een boekje met veel informatie over de Gilze en Rijense politiek. 67 pagina’s, proefschriftformaat 17 x 24 cm, full color
Mariëlle van Hezewijk, Nel de Wit, Jeanne de Hoon (2018)
Prijs: € 5,00 + verzendkosten € 3,70 = € 8,70                       Artikelcode B28
Heruitgave van het boek: ‘De geur van tannine’
Geschreven door Gerrit Jacobs (1930-2008). Behalve dat hij hierin zijn jeugd in Gilze, de kostschooljaren in Voorschoten en veel oorlogsherinneringen op papier zette, schreef hij hiermee ook een soort van dorpskroniek.Want veel namen van dorpsgenoten uit die tijd, allerlei voorvallen in Gilze en architectonisch interessante panden komen erin voorEen boek van 112 pagina’s, proefschriftformaat 17 x 24 cm
Prijs € 11,00 + verzendkosten € 4,85 = € 15,85                       Artikelcode: B 29
Herdruk ‘Vijf jaar Luchtfront’. Een herdruk van de vijf delen die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden uitgegeven. Voor meer informatie over dit ‘standaard werk’ over de Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen. Klik op Vijf-jaar-Luchtfront

De historische canon van Gilze en Rijen
Dit bijzondere boek bevat de geschiedenis van de gemeente Gilze en Rijen in 21 korte, vlot leesbare verhalen. Geen volledige geschiedschrijving, maar de meest bijzondere en bepalende feiten en ontwikkelingen uit het verleden op een rij gezet. Van het ene naar het andere punt, als een treinreis door onze geschiedenis. Een kleine 150 foto’s en afbeeldingen, van toen en van nu, maken het geheel nog toegankelijker.Mariëlle van Hezewijk, Jeanne de Hoon, Adriaan Hoevenaars, Jan Theeuwes, Jan Theunissen en Jan de Vet. Vormgeving: Carla van den Ouweland.
Prijs € 10,50 + verzendkosten € 4,85 = € 15,35                   Artikelcode: B18

Een andere geschiedenis van Gilze en Rijen
De Tweede Wereldoorlog heeft niet plaatsgevonden. Van die veronderstelling gaat dit boek uit. Voortbordurend op de uitbreidingsplannen van midden dertiger jaren in de vorige eeuw zijn ruimtelijke simulaties gemaakt, telkens in tijdsblokken van twintig jaar. Zo krijgt de lezer een idee van de impact die de Tweede Wereldoorlog op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Gilze en Rijen heeft gehad. De inhoud van dit boek is dan ook puur speculatief; de geschiedenis valt immers niet terug te draaien. Bert Wagemakers, 2009. Formaat A5, 100 pagina’s full colour.
Prijs € 12,50 + verzendkosten € 3,70 = € 16,20                       Artikelcode: B02
De zeven raadhuizen van Gilze en Rijen
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van heemkring Molenheide is dit boekje verschenen. Een boekje van 28 pagina’s met tekst over en foto’s van de raadhuizen door de jaren heen. J. de Hoon, mei 2007
Prijs: € 5,00 + verzendkosten € 3,70 = € 8,70                          Artikelcode B04
Gidsen en kabouterbeweging in Rijen
Over de gidsen en kabouters in Rijen, periode 1947 – 1966. Corry Vermeeren, mei 2007
Prijs: € 7,50 + verzendkosten € 3,70 = € 11,20                        Artikelcode B09
‘In de greep van de meedogenloze – Gilze en Rijen in oorlogsdagboeken’
In deze uitgave heeft de heemkring vier oorlogsdagboeken gebundeld van mensen die in de periode 1940-1945 in Gilze en Rijen woonden en/of werkten, te weten Arnold Verster, Dries Noij, Piet Pijnenburg en Govert Aarts. oktober 2011, 252 pagina’s Proefschriftformaat (17×24).
Prijs: € 10,95 + verzendkosten € 4,85 = € 15,80                        Artikelcode B17

Tweehonderd jaar Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Dit boek gaat niet alleen over het wel en wee van de Gilzer muziekvereniging. Door de gebeurtenissen te plaatsen in de tijd waarin ze zich afspeelden, geeft het verhaal hier en daar ook een inkijk in de historie van het dorp. Dit prachtige boek bevat uniek historisch beeldmateriaal. Jan de Vet en Mariëlle van Hezewijk, 2007
Prijs: € 7,50 + verzendkosten € 4,85 = € 12,35                        Artikelcode B14

Gilze van Vossenberg tot Valkenberg – geschiedenis in woord en beeld van straten en wijken
J.C. de Vet, A.J.M. Hoevenaars, A.L. van Geertruij, 1998
Prijs: € 16,00 + verzendkosten € 4,85 = € 20,85                       Artikelcode B01
Gregorius Schrauwen, schoolmeester in Gilze van 1816 tot 1875
Biografie, bibliografie en heruitgave van een publicatie van 1828. ‘Beschrijving van het dorp Gilze, ten nutte der inwonende jeugd bearbeid door G. Schrauwen, Schoolonderwijzer te Gilze’. Jeanne de Hoon en Albert de Kock, 1997
Prijs: € 2,50 + verzendkosten € 3,70 = € 6,20                           Artikelcode B05
Wanneer klank en maat de toon zetten
Over bestaande koren, muziekgezelschappen, zangers en muzikanten van weleer in de vier kerkdorpen van de gemeente Gilze en Rijen.
Heinz Aarts, Mariëlle van Hezewijk, Jeanne de Hoon, Ad Jacobs en Willy Schaffelaars, 2001
Prijs: € 4,00 + verzendkosten € 3,70 = € 7,70                          Artikelcode B10
Het militaire kamp Prinsenbosch 1941-1993
Een beschrijving van het door de bezetter in 1941 gebouwde kamp ten zuiden van Gilze. J.de Vet, P. Graafmans, W. van den Hout, F. de Nijs en J. Theunissen, 2001
Prijs: € 9,00 + verzendkosten € 4,85= € 13,85                        Artikelcode B03
Jaaroverzicht tweehonderdjarig bestaan
Een fotoverslag van de viering van tweehonderd jaar Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Gilze. Fotorapportage van alle optredens en verdere activiteiten in het jubileumjaar.
Prijs: € 7,50 + verzendkosten € 4,85 = € 12,35                        Artikelcode B27

voor bestellen ga naar  bestelformulier