Overige gebouwen

Achter ’t Oude Raadhuis bevinden zich nog enkele bijzondere gebouwtjes: de oude brandweergarage, het cachot, de afhang en de bijenstal.

Brandweergarage (expositieruimte: ‘van vroeger tot nu’)
In deze ruimte naast het raadhuis stalde de gemeente vroeger de brandspuit. Deze ruimte is omgetoverd in een schitterende expositieruimte. Nu laten we er werktuigen zien, die handwerk-lieden in vroeger dagen gebruikten. De timmerman bijvoorbeeld, de leerbewerker en de schoenmaker. Beroepen die in onze gemeente in het verleden veel voorkwamen. Maar ook gebruiksvoorwerpen die men vroeger in de keuken gebruikte.
Voor een impressie van deze expositieruimte ‘van vroeger tot nu’

 

Het cachot.

De dorpsveldwachter bracht arrestanten vroeger naar het raadhuis en sloot ze daar in het cachot op. Deze cel is nog steeds in originele staat te bezichtigen. In de celdeur zit nog altijd het luikje, waardoor de gevangene zijn maaltijd toegeschoven kreeg!

 

De Afhang
Onder het grote pannendak van de afhang staan de grotere werktuigen die boeren uit de omgeving in het verleden gebruikten. Tijdens de openstelling van de heemtuin staan deze buiten uitgestald, zodat leden van de werkgroep Tuin en gebouw ze kunnen demonstreren.

Bijenstal

Het houden van bijen kwam in onze omgeving in het verleden veel voor. Vrijwilligers van onze vereniging hebben een bijenstal natuurgetrouw nagebouwd. Hierdoor krijgt de bezoeker een indruk van de zaken waarmee een imker zich zoal bezighield.

Terug naar: Bezienswaardigheden in en om het heemerf