Archeologie in Gilze en Rijen

Urn in 1926 gevonden te Gilze
Urn gevonden in 1926 in Gilze Staat in het RMO Leiden

Heemkring Molenheide gaat zich actiever bezighouden met archeologie in de gemeente. Hiervoor hebben wij een werkgroep in het leven geroepen om dit onderwerp verder uit te werken en vorm te geven.

Wat pakt deze werkgroep de komende tijd op:

  • archeologische vondsten verzamelen en tentoonstellen in vitrines in de grote zaal van ons
    heemgebouw. De voorwerpen zijn ook (op termijn) via onze website op de Beeld- en archiefbank te vinden onder de rubriek ‘voorwerpen’.
  • de werkgroep gaat rapporten van archeologische onderzoeken die in de loop der jaren in onze gemeente hebben plaatsgevonden verzamelen en op termijn zichtbaar maken via de Beeld- en archiefbank.
  • de leden van de werkgroep (Frans Donkers, Pieter Klijn en Marius Tigchelaar) gaan via cursussen hun kennis verder vergroten

Vitrines
In de grote zaal van ons heemgebouw hebben wij een aantal archeologische vondsten in vitrines geplaatst. Voor zover gegevens bekend zijn staan er teksten bij deze vondsten. U kunt deze vondsten bekijken tijdens de open zondagen (eerste zondag van de maand tijdens de openingsuren van de tentoonstelling en heemtuin, behalve in augustus) van 13.30 uur tot 16.30 uur. Mocht u meer informatie hebben over de getoonde vondsten dan horen wij dat graag.