In memoriam Jan Bruikman (1929-2019)

Zondag 27 januari 2019 is onze oud-voorzitter en erelid Jan Bruikman op negentigjarige leeftijd overleden. We wisten al langer dat zijn gezondheid wat achteruit ging en de leeftijd zijn tol begon te eisen. Maar toch is het voor ons nog moeilijk voor te stellen dat Jan er niet meer is. Hij was achttien jaar onze voorzitter, van 1990 tot 2008, en vervulde, ook lang daarna nog, binnen onze heemkring allerlei ‘nevenactiviteiten’.

Van origine en in zijn hart was Jan Amsterdammer. En dat bleef hij, hoe lang hij ook in Rijen woonde. Een Amsterdammer die onder alle omstandigheden rust uitstraalde. En die, aangezet door zijn belangstelling voor geschiedenis in het algemeen, meer dan bereid was om zich voor de lokale heemkring in te zetten en activiteiten te ontplooien.

En actief was hij. Al bij zijn aantreden als voorzitter in 1990 werd hij geconfronteerd met de drukke bezigheden rond de nieuwe huisvesting aan de Nieuwstraat in Gilze. Een vaste plek, die bijdroeg aan de groei en bloei die van de heemkring een begrip maakte. Inhoudelijk maar ook in ledenaantal. Met een ruime verdubbeling groeide de heemkring onder zijn voorzitterschap uit tot een vereniging met bijna vierhonderd leden.

Als oud-brandweercommandant en adjunct-directeur Openbare werken kende Jan de gemeente op zijn duimpje. En de heemkring plukte daar de vruchten van. Zo zette hij zijn kennis in bij de samenstelling van talloze fietsroutes, was hij voorzitter van de commissie Open Monumentendag en werkte hij jarenlang mee aan het pandenonderzoek en – tot op hoge leeftijd – aan de digitalisering van de kadasterkaart van 1832.

Jan heeft met zijn deskundigheid en zijn jarenlange betrokkenheid een belangrijke stempel op de heemkring gedrukt. Bij zijn afscheid als voorzitter ontving hij daarvoor de zilveren speld van Brabants Heem en werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. En die plaats zullen wij hem in gedachten altijd blijven geven.

We leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zijn vriendin Nel, die zonder hem verder moeten. Wij wensen hen heel veel sterkte toe.

Bestuur en leden Heemkring Molenheide