De Mulder nummer 157

Bevrijding Rijen en muurschilderingen

 De bevrijding van Rijen wordt uitgebreid verteld door John M. Stienen, terwijl Berry Bots de muurschilderingen in het oude gedeelte van het gemeentehuis in Rijen belicht. Connie Hoevenaars-Willemse stootte op de inboedel van Christaan Janssens, medicine dokter in Gilze, die vanaf 1797 als eerste dokter in Gilze woonde en werkte. Tenslotte moest Ut Taolgenootschap het toch ook even hebben over de Paandemie. Kwartaalblad De Mulder, nummer 157, van Heemkring Molenheide is weer uit.

Fiona Conrads opent echter het blad met aflevering 9 van Kaasmakerij Bastiaansen Molenschot.
“In 1981 werd de eerste windmolen geplaatst. Het vermogen was ontoereikend, 18 Kwh. Fundatie, bekabeling e.d. werden zwaarder uitgevoerd. Op de tekentafel stond de ontwikkeling van een zwaardere molen met 2 motoren de ‘Twin’, 2 x 18 Kwh. Deze molen werd in 1982 geplaatst. Zijn deze molens rendabel geweest? Het was een relatief nieuwe technologie, vele kinderziekten.”
Dit vroege initiatief werd beloond.
“De toenmalige politieke partij P.P.R. beloonde ons bij monde van Dhr. Waltmans en Mevr. Ria Beckers met de landelijke milieuprijs. Ook wonnen we de competitie met de leden van de industriegroep G.R.I.C. van de gemeente Gilze en Rijen.”

Over de bevrijding geraken we maar niet uitgepraat. John M. Stienen vertelt over de bevrijding van Rijen.
Het ETM-dagrapport van zondag 3/9’44 vertelt:
“Een hevig bombardement omstreeks 5 uur in den namiddag dat ongeveer 20 minuten onafgebroken duurde, vernielde grotendeels het vliegterrein. Verschillende bommen kwamen neer in de Bosstraat [de naam die de bezetter in 1942 aan de Julianastraat had gegeven, JMS]. De Lederfabriek “Noord-Brabant” kreeg drie voltreffers en ging vrijwel geheel in vlammen op. Voor de Ericsson fabriek kwam een treffer neer die aan de fabriek grote schade toebracht.”

Op 4 september wordt gemeld: “Dit werd een verschrikkelijke nooit te vergeten nacht. De Duitsers lieten diverse gebouwen de lucht in vliegen o.a. ging het patronaat, de bewaarschool, jongensschool, pastorie, lederfabriek Theeuwes, firma Smeekens, De Wijs, Marechausseekazerne, barakken der Duitsers en verschillende hofsteden in vlammen op. De ene brand na de andere aangekondigd door dynamietontploffingen volgde elkander op.”

Berry Bots vertelt over de een opgewaardeerde muurschildering in het oude gedeelte van het gemeentehuis te Rijen. Het werd in 2019 gerestaureerd in opdracht van de gemeente.
“De muurschildering van Marius de Leeuw bevindt zich naast de ingang van wat vroeger de trouwzaal van het gemeentehuis was. Tegenwoordig is de afdeling Burgerzaken gevestigd in deze ruimte, daarvoor huisde er jarenlang de afdeling Post en Archief. De titel van het werk is niet bekend maar in de voorstelling staan toepasselijk de liefde en het huwelijk centraal.”

Tenslotte wandelt Connie Hoevenaars-Willemse door het huis van ‘medicine dokter’ Christaan Janssen en zijn vrouw Antonia de Swart, die aan het eind 18e en begin 19e eeuw in Gilze actief waren.

Wilt u de complete verhalen lezen, dan kunt U De Mulder 157 bestellen bij Jac Kuijsters: Heuvelstraat 3, 5126 CM  Gilze tel. 0161 – 45 18 30. Ook kunt u zich hier als lid van Heemkring Molenheide aanmelden, dan krijgt u het kwartaalblad gratis thuisbezorgd.

HvO

 

Foto: Een van de bevrijders met een plaatselijke schone. (Foto Heemkring Molenheide)